×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA MATEI

Capitolul 15

Spălarea mâinilor. Femeia canaaneiancă. Săturarea celor patru mii de oameni.

1 În vremea aceea veniră din Ierusalim, la Iisus, Fariseii şi Cărturarii şi ziseră:

2 Pentru ce ucenicii tăi calcă datina bătrânilor şi nu se spală pe mâini, când mănâncă?

3 Iar el luând cuvântul le-a zis: Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu, pentru datina voastră?

4 Căci Dumnezeu a poruncit aşa: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe muma ta, iar cine va blestema pe tată sau pe mumă să fie pedepsit cu moartea.

5 Voi însă spuneţi: Cine va zice tatălui sau mumei sale: Afierosit-am Domnului cu ce te-aş fi putut ajuta – nu mai trebue să cinstească pe tatăl său şi pe muma sa şi va fi fără vină;

6 Deci aţi desfiinţat legea lui Dumnezeu pentru rânduiala voastră.

7 Făţarnicilor, bine a prorocit despre voi Isaia, când a zis:

8 Poporul acesta se apropie de mine cu gura şi mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de mine.

9 Zadarnic mă cinsteşte, învăţând învăţături ce sunt porunci omeneşti.

10 După care, chemând la sine mulţimea, le zise: Ascultaţi şi înţelegeţi.

11 Nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, dar ceea ce iese din gură, aceea spurcă pe om.

12 Atunci apropiindu-se ucenicii îi zic: Ştii că Fariseii, când au auzit acest cuvânt, şi-au ieşit din fire?

13 Iar el răspunzând, le zise: Orice sad pe care nu l-a sădit Tatăl meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină.

14 Lăsaţi-i pe ei: sunt călăuze oarbe orbilor; orb pe orb de-l va duce pe drum, amândoi vor cădea în râpă.

15 Atunci Petru luă cuvântul şi îi zise: Desluşeşte-ne nouă pilda aceasta.

16 El răspunse: Acum sunteţi şi voi nepricepuţi?

17 Nu înţelegeţi că tot ce intră în gură se duce în pântece şi se aruncă în cloacă?

18 Pe când cele ce ies din gură purced din inimă şi acelea spurcă pe om.

19 Căci din inimă purced: gânduri rele, omoruri, precurvii, curvii, furtişaguri, mărturii mincinoase, hule.

20 Acestea sunt care spurcă pe om, dar cu mâini nespălate a mânca nu spurcă pe om.

21 Iar după ce a ieşit de acolo, s’a dus Iisus prin părţile Tirului şi ale Sidonului.

22 Şi iată o femeie canaaneiancă, din acele ţinuturi ieşind în calea lui, striga şi zicea: Milueşte-mă pe mine, Doamne, fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de un demon.

23 El însă nu-i răspunse nici un cuvânt; ci venind aproape ucenicii lui, îl rugau şi ziceau: Slobozeşte-o pe ea, că strigă în urma noastră.

24 Dar el răspunzând, le zise: Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israil.

25 Venind femeia se închină lui, zicând: Doamne, ajută-mă.

26 El îi dădu acest răspuns: Nu se cuvine să iei pâinea copiilor şi s’o arunci câinilor.

27 Dar femeia întâmpină: Adevărat, Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărămiturile care cad de la masa stăpânilor.

28 Atunci răspunzând Iisus, zise ei: O, femeie, mare este credinţa ta, facă-se ţie după cum voieşti. Şi s’a tămăduit fiica ei din ora aceea.

29 De acolo, trecând Iisus, a venit lângă marea Tiberiadei şi s’a suit într’un munte şi a şezut acolo.

30 Şi gloate multe veniră la el, cărând cu ei şchiopi, orbi, muţi, strâmbi şi alţi mulţi, şi-i aruncară pe ei la picioarele lui, iar el îi vindecă.

31 Astfel că mulţimea se minuna văzând pe muţi vorbind, pe strâmbi sănătoşi, pe şchiopi umblând şi pe orbi cu vederi, şi slăveau pe Dumnezeul lui Israil.

32 Ci Iisus chemând la sine pe ucenici le zise: Milă îmi este de această mulţime, că sunt trei zile acum de când aşteaptă lângă mine şi n’au ce să mănânce; iar să le dau drumul nemâncaţi nu voiesc, ca nu cumva să lâncezească pe drum.

33 Ucenicii grăiesc atunci: De unde să avem noi, aici în loc pustiu, atâtea pâini, cât să saturăm atâta gloată?

34 Ci Iisus întrebă: Câte pâini aveţi? Ei răspund: Şapte şi puţin peşte mic.

35 Atunci a poruncit mulţimii să şază jos, pe pământ.

36 Şi luând cele şapte pâini şi peştii, mulţumi, frânse şi dădu ucenicilor, iar ucenicii mulţimilor.

37 Şi au mâncat toţi şi s’au săturat şi au luat şapte coşuri pline, cu prisosul fărămiturilor.

38 Iar cei ce au mâncat erau patru mii de bărbaţi, afară de copii şi de femei.

39 După aceea, a dat drumul mulţimilor, s’a suit în corabie şi s’a dus în ţinutul Magadan.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.