×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA MATEI

Capitolul 1

Cartea neamurilor lui Iisus Christos, zămislirea, numele şi naşterea.

1 Cartea neamului lui Iisus Christos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

2 Avraam a avut de urmaş pe Isaac; Isaac a avut de urmaş pe Iacob; Iacob a avut de urmaş pe Iuda şi pe fraţii lui.

3 Iuda a avut de urmaş pe Fares şi pe Zara, din Tamar; Fares a avut de urmaş pe Esrom; Esrom a avut de urmaş pe Aram.;

4 Aram a avut de urmaş pe Aminadab; Aminadab a avut de urmaş pe Naason; Naason a avut de urmaş pe Salmon;

5 Salmon a avut de urmaş pe Booz, din Rahab; Booz a avut de urmaş pe Obed, din Rut Obed a avut de urmaş pe Iesei;

6 Iesei a avut de urmaş pe David împăratul; împăratul David a avut de urmaş pe Solomon, din femeia lui Urie;

7 Solomon a avut de urmaş pe Roboam; Roboam a avut de urmaş pe Abia; Abia a avut de urmaş pe Asa;

8 Asa a avut de urmaş pe Iosafat; Iosafat a avut de urmaş pe Ioram; Ioram a avut de urmaş pe Ozia;

9 Ozia a avut de urmaş pe Ioatam; Ioatam a avut de urmaş pe Ahaz; Ahaz a avut de urmaş pe Iezechia;

10 Iezechia a avut de urmaş pe Manase; Manase a avut de urmaş pe Amon; Amon a avut de urmaş pe Iosia;

11 Iosia a avut de urmaş pe Iehonia şi pe fraţii lui, la robia din Babilon;

12 După robia din Babilon, Iehonia a avut de urmaş pe Salatiil; Salatiil a avut de urmaş pe Zorobabel;

13 Zorobabel a avut de urmaş pe Abiud; Abiud a avut de urmaş pe Eliachim; Eliachim a avut de urmaş pe Azor;

14 Azor a avut de urmaş pe Sadoc; Sadoc a avut de urmaş pe Achim; Achim a avut de urmaş pe Ehud;

15 Eliud a avut de urmaş pe Eliazar; Eliazar a avut de urmaş pe Matan; Matan a avut de urmaş pe Iacob;

16 Iacob a avut de urmaş pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s’a născut Iisus, ce se zice Christos.

17 Aşa dar, peste tot, de la Avraam până la David sunt paisprezece neamuri; de la David până la robia din Babilon sunt paisprezece neamuri şi de la robia din Babilon şi până la Christos sunt iarăşi paisprezece neamuri.

18 Iar naşterea lui Iisus Christos aşa a fost că, fiind logodită Maria, muma lui, cu Iosif, mai nainte de a fi ei împreună, s’a aflat având în pântece din Duhul Sfânt.

19 Iosif, bărbatul ei, fiind om drept şi nevrând s’o vădească, şi-a pus în minte s’o lase în ascuns.

20 Ci cugetând el aceasta, iată îngerul Domnului i se arătă în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria femeia ta, că ce s’a zămislit într insa este din Duhul Sfânt.

21 Ea va naşte fiu, şi vei chema numele lui: Iisus; căci el va mântui poporul său de păcate.

22 Acestea toate s’au făcut ca să se împlinească ceea ce s’a zis de Domnul prin prorocul care zice:

23 Iată, fecioara va avea în pântece şi va naşte fiu, şi vor chema numele lui: Emanuil, care se tălmăceşte: cu noi este Dumnezeu.

24 Deşteptându-se din somn, Iosif făcu aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului, şi luă la el pe femeia sa.

25 Şi n’a cunoscut-o pe ea până ce a născut pe fiul său cel întâi născut şi a chemat numele lui: Iisus.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.