×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NUMERII

Capitolul 8

Sfinţirea leviţilor.

1 Şi a rostit iarăşi Domnul către Moise:

2 «Vorbeşte lui Aaron şi-i zi: Când vei aşeza candelele, cele şapte candele să arunce lumina lor în partea de dinainte a candelabrului.»

3 Şi a făcut Aaron întocmai: el a pus candelele în partea de dinainte a candelabrului, precum dăduse Domnul poruncă lui Moise.

4 Candelabrul era făcut din aur cecănit; piciorul şi florile lui erau tot cecănite, după chipul pe care Dumnezeu îl arătase lui Moise, aşa a făcut el candelabrul.

5 Şi a grăit cu Moise Domnul şi i-a poruncit:

6 «Ia pe leviţi dintre fiii lui Israil şi curăţeşte-i.

7 Şi când îi vei curaţi să faceţi astfel: stropeşte-i cu apa de ispăşire, apoi ei să-şi radă tot trupul, să-şi spele veşmintele şi într’acest chip să se curăţească.

8 Şi ei să ia un viţel din cireada ca ardere de tot, împreună cu prinosul lui de lamură de făină frământată cu untdelemn; şi tu să jertfeşti un alt viţel ca jertfă pentru păcat.

9 Apoi să aduci pe leviţi înaintea cortului descoperirii şi să strângi întreaga obştie a fiilor lui Israil.

10 După aceea apropie pe leviţi înaintea Domnului, iar fiii lui Israil să-şi pună mâinile lor pe leviţi.

11 Şi Aaron să aducă pe leviţi dar legănat, înaintea Domnului, din partea fiilor lui Israil, ca ei să fie în slujba Domnului.

12 După aceasta leviţii să-şi pună mâinile pe capul fiecărui viţel. Pe unul să-l aduci Domnului jertfă pentru păcat, iar pe altul ardere de tot pentru ispăşirea păcatelor leviţilor.

13 Să aşezi pe leviţi înaintea lui Aaron şi a fiilor lui şi să-i aduci dar legănat Domnului.

14 Şi să osebeşti pe leviţi de fiii lui Israil, ca ei leviţii să fie ai mei.

15 Iar după aceasta leviţii să intre în slujba cortului descoperirii, după ce-i vei fi curăţit şi-i vei fi adus dar legănat,

16 Căci ei îmi sunt slujitori deplin afierosiţi mie dintre fiii lui Israil şi i-am luat în locul celor întâi născuţi care deschid pântecele maicii lor, dintre toţi întâii născuţi din fiii lui Israil.

17 Al meu este întâiul născut la fiii lui Israil, de la oameni ca şi de la dobitoace. În ziua când am ucis pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, i-am sfinţit pe ei pentru mine.

18 Pentru aceasta am luat pe leviţi în locul tuturor întâilor născuţi dintre fiii lui Israil,

19 Şi am dat pe leviţi dintre fiii lui Israil, lui Aaron şi fiilor lui, ca să facă slujbă în locul acelora la cortul descoperirii şi să facă ispăşire de păcate pentru fiii lui Israil, ca să nu se abată peste ei vre-o năprasnă când se vor apropia fiii lui Israil de sfântul locaş.»

20 Şi au făcut Moise şi Aaron şi toată obştia fiilor lui Israil cu leviţii aşa precum a poruncit lui Moise Domnul, cu privire la leviţi – întocmai aşa urmară a face fiii lui Israil cu ei.

21 Leviţii s’au curăţit de păcate, şi-au spălat hainele lor, iar Aaron i-a adus dar legănat înaintea Domnului, şi Aaron a făcut ispăşirea pentru ei, ca să-fie curaţi.

22 După aceasta leviţii au intrat să îndeplinească slujba lor la cortul descoperirii, înaintea lui Aaron şi a fiilor lui, aşa cum poruncise lui Moise Domnul, pentru leviţi. Aşa a făcut Moise cu ei.

23 Şi a mai rostit Domnul către Moise această poruncă:

24 «Iată ce pravilă mai trebueşte pentru leviţi: De la douăzeci de ani şi mai în vârstă să meargă la lucru în slujba cortului descoperirii,

25 Iar de la cincizeci de ani să iasă din slujbă şi să nu o mai facă,

26 Ci numai să ajute în slujbă pe fraţii lor la cortul descoperirii, ca ei să aibă grijă de cele pentru rânduiala slujbei, dar slujbă să nu facă. Aşa să faci cu leviţii privitor la îndatoririle lor!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.