×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NUMERII

Capitolul 7

Darurile căpeteniilor lui Israil la târnosirea cortului.

1 Iar după ce a isprăvit Moise de înălţat sfântul locaş, l-a miruit şi l-a sfinţit împreună cu toate odoarele lui, jertfelnicul cu toate lucrurile lui pe care le miruise şi le sfinţise.

2 Atunci voevozii lui Israil, capii de familie, adică acei voevozi ai seminţiilor care luaseră parte la numărătoare,

3 Aduseră darul lor înaintea Domnului: şase care cu coviltir şi doisprezece boi, câte un car la câte doi voevozi şi câte un bou de fiecare. Pe acestea le-au adus în faţa sfântului locaş.

4 Ci Domnul a grăit lui Moise astfel:

5 «Ia-le de la ei şi să fie folosite pentru slujba cortului descoperirii, iar leviţilor să le dai fiecăruia după nevoile slujbei lui».

6 Atunci a luat Moise carele şi boii şi le-a împărţit leviţilor.

7 Două care şi patru boi le-a dăruit fiilor lui Gherşon pentru nevoile slujbei lor.

8 Patru care şi opt boi a dăruit fiilor lui Merari pentru nevoile slujbei lor sub supravegherea lui Itamar, fiul lui Aaron arhiereul.

9 Dar fiilor lui Cahat nu le-a dăruit nimic, deoarece slujba lor este să ducă sfintele odoare pe umeri.

10 Şi voevozii au adus darul lor pentru sfinţirea jertfelnicului în ziua când a fost miruit, – atunci au adus voevozii darul lor înaintea jertfelnicului.

11 Şi a poruncit lui Moise Domnul: «Zi cu zi, fiecare voevod să aducă darul său pentru sfinţirea jertfelnicului.

12 În ziua întâi, voevodul Naason, fiul lui Aminadab din seminţia lui Iuda, a adus darul său.

13 Şi darul său a fost: o tipsie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un talger de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfânt, amândouă pline cu lamură de făină frământată cu untdelemn pentru prinos;

14 Un vas de zece sicli de aur, plin cu mirezme;

15 Un viţel din cireada, un berbec, un miel de un an ca ardere de tot;

16 Un ţap, jertfă pentru păcat;

17 Doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an ca jertfă de pace. Acesta a fost darul lui Naason, fiul lui Aminadab.

18 În ziua a doua a adus darul său Natanail, fiul lui Ţuar, voevodul Isaharului.

19 El a adus o tipsie de argint grea de o sută treizeci de sicli, un talger de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfânt, amândouă pline cu lamură de făină frământată cu untdelemn, ca prinos;

20 Un vas de aur de zece sicli, plin cu mirezme;

21 Un viţel, un berbec de un an ca ardere de tot;

22 Un ţap jertfă pentru păcat;

23 Doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an, jertfă de pace. Acesta a fost darul lui Natanail, fiul lui’Ţuar.

24 În ziua a treia a adus darul său voevodul seminţiei fiilor lui Zebulon, Eliab, fiul lui Helon.

25 Darul lui a fost: o tipsie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un talger de şaptezeci de sicli, după siclul sfânt, amândouă pline cu lamură de făină frământată cu untdelemn, ca prinos;

26 Un vas de aur de zece sicli, plin cu mirezme;

27 Un viţel, un berbec, un miel de un an ca ardere de tot;

28 Un ţap jertfă pentru păcat;

29 Doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an, jertfă de pace. Acesta a fost darul lui Eliab, fiul lui Helon.

30 În ziua a patra a adus darul său voevodul fiilor lui Ruben, Eliţur, fiul lui Şedeur.

31 Darul lui a fost: o tipsie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un talger de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfânt, amândouă pline cu lamură de făină frământată cu untdelemn, ca prinos;

32 Un vas de aur de zece sicli, plin cu mirezme;

33 Un viţel, un berbec, un miel de un an, ardere de tot;

34 Un ţap, ca jertfă pentru păcat;

35 Doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an ca jertfă de pace. Acesta a fost darul lui Eliţur, fiul lui Şedeur.

36 În ziua a cincea, voevodul Şelumiel, fiul lui Ţurişadai, a adus darul său pentru fiii lui Simeon.

37 Şi darul lui a fost: o tipsie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un talger de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfânt, amândouă pline cu lamură de făină frământată cu untdelemn, ca prinos;

38 Un vas de aur de zece sicli, plin cu mirezme;

39 Un viţel, un berbec, un miel de un an, ca ardere de tot;

40 Un ţap, ca jertfă pentru păcat;

41 Doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an, ca jertfă de pace. Acesta a fost darul lui Şelumiel, fiul lui Ţurişadai.

42 În ziua a şasea, voevodul Eliasaf, fiul lui Reguel, a adus darul său pentru fiii lui Dan.

43 Şi darul lui a fost: o tipsie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un talger de şaptezeci de sicli, după siclul sfânt, amândouă pline cu lamură de făină frământată cu untdelemn, ca prinos;

44 Un vas de aur de zece sicli, plin cu mirezme;

45 Un viţel, un berbec, un miel de un an, ca ardere de tot;

46 Un ţap, ca jertfă pentru păcat;

47 Doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an, ca jertfă de pace. Acesta a fost darul lui Eliasaf, fiul lui Reguel.

48 În ziua a opta a adus darul său voevodul Elişama, fiul lui Amihud, pentru fiii lui Efraim.

49 Şi darul său a fost: o tipsie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un talger de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfânt, amândouă pline cu lamură de făină frământată cu untdelemn, ca prinos;

50 Un vas de aur de zece sicli, plin cu mirezme;

51 Un viţel, un berbec, un miel de un an, ca ardere de tot;

52 Un ţap, jertfă pentru păcat;

53 Doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an, ca jertfă de pace. Acesta a fost darul lui Elişama, fiul lui Amihud.

54 În ziua a opta, voevodul Gămăliei, fiul lui Pedaţur, a adus darul său pentru fiii lui Manase.

55 Şi darul lui a fost: o tipsie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un talger de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfânt, amândouă pline cu lamură de făină frământată cu untdelemn, ca prinos;

56 Un vas de aur de zece sicli, plin cu mirezme;

57 Un viţel, un berbec, un miel de un an, ca ardere de tot;

58 Un ţap, jertfă pentru păcat;

59 Doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an, ca jertfă de pace. Acesta a fost darul lui Gămăliei, fiul lui Pedaţur.

60 În ziua a noua a adus darul său Abidan, fiul lui Ghedeon, pentru fiii lui Veniamin.

61 Şi darul lui a fost: o tipsie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un talger de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfânt, amândouă pline cu lamură de făină frământată cu untdelemn, ca prinos;

62 Un vas de aur de zece sicli, plin cu mirezme;

63 Un viţel, un berbec, un miel de un an, ca ardere de tot;

64 Un ţap, ca jertfă pentru păcat;

65 Doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an ca jertfă de pace. Acesta fu darul lui Abidan, fiul lui Ghedeon.

66 În ziua a zecea a adus darul său voevodul Ahiezer, fiul lui Amişadai, pentru fiii lui Dan.

67 Şi darul lui a fost: o tipsie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un talger de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfânt, amândouă pline cu lamură de făină frământată cu untdelemn, ca prinos;

68 Un vas de aur de zece sicli, plin cu mirezme;

69 Un viţel, un berbec, un miel de un an, ca ardere de tot;

70 Un ţap, ca jertfă pentru păcat;

71 Doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an, ca jertfă de pace. Acesta a fost darul lui Ahiezer, fiul lui Amişadai.

72 În ziua a unsprezecea a adus darul său voevodul Paghiel, fiul lui Ocran, pentru fiii lui Aşer.

73 Şi darul lui a fost: o tipsie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un talger de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfânt, amândouă pline cu lamură de făină frământată cu untdelemn, ca prinos;

74 Un vas de aur de zece sicli, plin cu mirezme;

75 Un viţel, un berbec, un miel de un an, ca ardere de tot;

76 Un ţap, ca jertfă pentru păcat;

77 Doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an, ca jertfă de pace. Acesta a fost darul lui Paghiel, fiul lui Ocran.

78 În ziua a douăsprezecea, voevodul Ahira, fiul lui Enan, a adus darul său pentru fiii lui Neftali.

79 Şi darul său a fost: o tipsie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un talger de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfânt, amândouă pline cu lamură de făină frământată cu untdelemn, ca prinos;

80 Un vas de aur de zece sicli, plin cu mirezme;

81 Un viţel, un berbec, un miel de un an, ca ardere de tot;

82 Un ţap, ca jertfă pentru păcat;

83 Doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an, ca jertfă de pace. Acesta a fost darul lui Ahira, fiul lui Enan.

84 Acesta a fost darul voevozilor lui Israil la sfinţirea jertfelnicului, în ziua când a fost miruit: douăsprezece tipsii de argint, douăsprezece talgere de argint şi douăsprezece vase de aur.

85 Fiecare tipsie de argint avea o sută treizeci de sicli, fiecare talger şaptezeci de sicli. Tot argintul acestor vase era două mii patru sute de sicli, după siclul sfânt.

86 Vase de aur pline cu mirezme au fost douăsprezece, fiecare de câte zece sicli, după siclul sfânt. Deci tot aurul vaselor a fost o sută douăzeci de sicli.

87 Toate vitele pentru ardere de tot au fost: doisprezece viţei, doisprezece berbeci, doisprezece mei de un an, ca prinos;

88 Toate vitele pentru jertfa de pace au fost: douăzeci şi patru de boi, şaizeci de berbeci, şaizeci de ţapi şi şaizeci de miei. Acesta a fost darul la sfinţirea jertfelnicului după ce el a fost miruit.

89 Şi când intra Moise în cortul descoperirii ca să grăiască Domnului, auzea un glas care vorbea cu el de deasupra capacului chivotului legii dintre cei doi heruvimi. Şi glasul acela vorbea cu el.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.