×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NUMERII

Capitolul 6

Legea şi rânduielile nazireatului.

1 Şi a grăit Domnul către Moise într’acest chip:

2 «Vorbeşte fiilor lui Israil şi le spune: Dacă vre-un bărbat sau vre-o femeie va face făgăduinţă de nazireu, casă se afierosească Domnului,

3 Să nu bea vin şi nici un. fel de băutură îmbătătoare, oţet de vin, oţet făcut din băutură îmbătătoare, nici vin înăsprit să nu bea, nici struguri proaspeţi şi nici stafide să nu mănânce.

4 În toată vremea nazireatului său să se ferească să mănânce orice se pregăteşte din rodul viţei, sau din sâmburi şi din pojghiţa boabelor.

5 În toată vremea nazireatului său, să nu treacă briciul prin părul capului său, şi până la sfârşitul zilelor, pc care le-a făgăduit Domnului, sfânt este, pentru această să-şi lase părul capului să crească în voie.

6 În toată vremea cât va fi nazireu al Domnului, să nu se atingă de mort,

7 Să nu se spurce nici la moartea tatălui său, nici a maicii sale, nici a fratelui său, nici a surorii sale, căci poartă pe capul lui sfinţirea Dumnezeului său.

8 Toată vremea nazireatului său este sfânt al Domnului.

9 Dacă va muri cineva cu totul fără de veste lângă el, şi aşa va întina capul său de nazireu, atunci el să-şi radă părul capului în ziua curăţirii sale, să şi-l radă în ziua a şaptea,

10 Iar în ziua a opta să aducă preotului două turturele sau doi pui de porumbel, la uşa cortului descoperirii.

11 Preotul să aducă pe una jertfă pentru păcat, iar pe cealaltă ardere de tot şi să se facă ispăşirea pentru păcatul atingem de mort. În ziua aceea nazireul să-şi sfinţească din nou capul său.

12 Şi ca să-şi sfinţească iarăşi zilele nazireatului său, să aducă jertfă pentru vină un miel de un an. Zilele cele dintâi nu se mai pun la număr, căci nazireatul său a fost spurcat.

13 Iată rânduiala nazireului: În vremea când so vor împlini zilele nazireatului său, să fie adus la uşa cortului descoperim.

14 Atunci să aducă Domnului darul său: un miel de un an fără cusur, ardere de tot, şi o mioară de un an tot fără cusur, jertfă pentru păcat, şi un berbec de un an fără cusur, jertfă de pace;

15 De asemenea un coş de azime, turte de lamură de făină frământate cu untdelemn, pâinişoare nedospite unse cu untdelemn, împreună cu prinosul şi cu turnările lor.

16 Şi preotul să le pună înaintea Domnului, şi să aducă jertfa pentru păcat şi arderea de tot.

17 Pe berbec să-l aducă jertfă de pace Domnului împreună cu coşul de azime. Şi preotul să aducă prinosul şi să facă şi turnarea lui.

18 Pe urmă să radă capul sfinţit al nazirenlui la uşa cortului descoperirii şi să ia părul capului său de nazireu şi să-l pună pe foc sub jertfa cea de pace.

19 Să mai ia preotul spata fiartă a berbecului şi o turtă nedospită din coş şi o pâinişoară nedospită, şi să le dea în mâna nazireului după ce acesta îşi va fi ras părul capului său sfinţit.

20 Apoi să o legene preotul jertfă legănată înaintea Domnului. Acesta este un dar sfânt care se cuvine preotului în afară de pieptul legănat şi de şoldul ridicat. După aceasta, nazireul poate să bea vin.

21 Aceasta este rânduiala pentru nazireul care a făcut făgăduinţă, acesta este darul său făcut Domnului pentru nazireatul său în afară de ceea ce îi mai dă mâna. După temeiul făgăduinţei pe care a făcut-o, aşa să se facă şi rânduiala pentru nazireatul său.»

22 Şi a vorbit Domnul către Moise zicând:

23 «Grăeşte lui Aaron şi fiilor lui astfel: Aşa să binecuvântaţi pe fiii lui Israil şi să le spuneţi:

24 Domnul să te binecuvînteze şi să te păzească!

25 Domnul să lumineze faţa sa spre tine şi să te miluiască!

26 Domnul să-şi ridice faţa sa către tine şi să-ţi dăruiască pace!

27 Aşa să se cheme numele meu peste fiii lui Israil şi eu îi voi binecuvânta.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.