×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NUMERII

Capitolul 5

Depărtarea celor necuraţi, din tabără.

1 Atunci a grăit Domnul cu Moise astfel:

2 «Porunceşte fiilor lui Israil să gonească din tabără pe oricine are lepră, ori curgere, ori s’a întinat prin atingere de mortăciune.

3 Fie bărbaţi, fie femei, goniţi-i afară din tabără, ca să nu pângărească taberile în mijlocul cărora sălăşluesc eu!»

4 Şi fiii lui Israil au făcut întocmai, şi i-au scos afară din tabără. Precum Domnul dăduse poruncă lui Moise, aşa au făcut si fiii lui Israil.

5 După aceasta a vorbit Domnul cu Moise astfel:

6 «Spune către fiii lui Israil: «Dacă vre-un bărbat sau vre-o femeie va făptui vre-un păcat faţă de aproapele şi-şi va arăta necredinţa faţă de Domnul, făcându-se vinovaţi,

7 Să-şi mărturisească păcatele pe care le-au făptuit şi să despăgubească pe cel păgubit cu lucrul întreg şi încă pe deasupra o cincime.

8 Şi dacă omul care a fost păgubit nu are nici o rudă de aproape căreia ar putea să-i dea înapoi lucrul cu care a fost păgubit, atunci lucrul de pagubă să se întoarcă Domnului şi să fie al preotului, în afară de berbecul ispăşitor cu care va ispăşi păcatul.

9 Orice prinos ridicat din toate lucrurile sfinte pe care îl aduc fiii lui Israil, să fie al preotului;

10 Orice lucru adus ca să fie sfinţit să fie al aceluia, iar ceea ce cineva dă preotului al lui să fie!»

11 Şi a grăit iarăşi Domnul către Moise:

12 «Spune fiilor lui Israil şi le grăieşte: Dacă o femeie măritată va ajunge desfrânată şi necredincioasă faţă de soţul ei,

13 Şi un altul se va culca cu ea şi lucrul va fi tăinuit faţă de bărbatul ei, şi ea s’a întinat în ascuns, fără să fi fost vre-un martor şi nici să fi fost prinsă,

14 Şi dacă într’însul va intra duhul bănuielii şi îşi va bănui femeia lui fiindcă ea s’a desfrânat sau va intra într’însul duhul bănuielii şi îşi va bănui femeia cu toate că ea nu s’a întinat,

15 Atunci să vină cu femeia lui la preot şi să aducă dar o zecime dintr’o efă de făină de orz, fără să toarne deasupra untdelemn şi nici să presare tămâie, căci acesta este prinos de bănuială, prinos de aducere aminte pentru o călcare de lege.

16 Preotul să o apropie de jertfelnic şi să o pună înaintea Domnului.

17 După aceasta, preotul să ia apă sfinţită într’un vas de lut şi pulbere de pe pardoseala sfântului locaş şi să o pună în apă,

18 Apoi să aducă preotul pe femeie înaintea Domnului şi să-i despletească părul şi să-i dea în mână prinosul de aducere aminte, adică prinosul de bănuială, iar preotul să aibă în mână apa cea amară aducătoare de blestem.

19 Atunci preotul să jure pe femeie şi să spună: «Dacă nu s’a culcat nimeni cu tine şi dacă nu te-ai desfrânat ca să te întinezi fiind cu bărbat, să rămâi nevătămată de această apă amară aducătoare de blestem;

20 Iar dacă tu te-ai desfrânat fiind cu bărbat şi te-ai spurcat, şi un alt bărbat s’a culcat cu tine, decât bărbatul tău,

21 – Şi preotul să o jure cu jurământul aducător de blestem şi să-i spună femeii-: Să te blesteme şi să te facă de batjocură Domnul în mijlocul poporului tău, să-ţi slăbească şoldurile, şi pântecele să ţi se umfle,

22 Iar apa aceasta aducătoare de blestem să intre în măruntaiele tale ca să-ţi umfle pântecele şi să-ţi scadă şoldurile!» Iar femeia să răspundă: «Amin! Amin!»

23 Şi blestemul acesta să-l scrie preotul într’o carte şi să-l spele cu apa cea amară,

24 Apoi preotul să dea femeii să bea apa cea amară aducătoare de blestem, ca apa cea aducătoare de blestem să intre în ea ca să-i aducă vătămare.

25 Preotul să ia din mâna femeii prinosul de bănuială şi să legene prinosul înaintea Domnului şi să-l apropie de jertfelnic.

26 Şi din acest prinos să ia un pumn ca aducere aminte şi să-l pună să fumege pe jertfelnic, apoi să dea femeii să bea din apă.

27 Şi pe când ea va bea apă, se va întâmpla, – dacă s’a întinat şi n’a fost credincioasă bărbatului ei, – că apa cea aducătoare de blestem va intra într’însa ca să-i aducă vătămare: pântecele ei se va umfla, şoldurile îi vor cădea, iar ea va fi blestemată în mijlocul norodului ei.

28 Iar dacă ea nu s’a întinat, ci a rămas curată, ea va rămânea nevătămată şi va avea şi fii.

29 Aceasta este rânduiala slujbei pentru bănuială, când o femeie s’a desfrânat şi s’a spurcat având bărbat,

30 Sau când duhul bănuielii apucă pe bărbatul ei şi aduce pe femeie înaintea Domnului. Atunci preotul să facă slujba după toată rânduiala aceasta.

31 Bărbatul va rămânea nevinovat, iar femeia să-şi ispăşească păcatul!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.