×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NUMERII

Capitolul 4

Deosebite slujbe ale leviţilor şi enumerarea lor după familii.

1 Şi a mai grăit Domnul lui Moise şi lui Aaron aşa:

2 «Numără pe fiii lui Cahat dintre fiii lui Levi după neamul şi după spiţa lor,

3 Începând de la treizeci de ani şi mai în vârstă şi până la cincizeci de ani, pe toţi cei care pot sluji cum se cuvine ca să facă slujbă la cortul descoperirii.

4 Iată care va fi slujba fiilor lui Cahat la cortul descoperirii – ea va privi lucrurile cele prea sfinte.

5 Când va fi să pornească tabăra la drum, Aaron şi fiii lui să intre şi să dea jos perdeaua care acopere vederea spre sfânta sfintelor şi să învelească cu ea chivotul legii,

6 Să-l acopere cu un acoperământ de piele de viţel de mare şi să întindă peste el o poală, toată de porfiră violetă şi apoi să vâre pârghiile prin verigi.

7 Peste masa pâinilor punerii înainte, să aştearnă o poală de porfiră violetă, să pună pe ea blidele, potirele, ceştile şi cănile pentru jertfa cu turnare; să fie acolo pe ea şi pâinea cea dea-pururi;

8 Să întindă peste ea o poală de porfiră vişinie, să o acopere cu un acoperământ de piele de viţel de mare şi apoi să aşeze pârghiile în verigi.

9 Să ia un procovăţ de porfiră violetă şi să învelească candelabrul şi candelele lui, mucările, căţuile şi vasele cele de untdelemn trebuincioase pentru candelabru,

10 Iar după ce toate lucrurile le vor acoperi cu un aşternut de piele de viţel de mare, să-l pună pe o năsălie.

11 Aşijderea şi peste jertfelnicul cel de aur să întindă un aşternut de porfiră violetă şi să-l acopere cu o învelitoare de piele de viţel de mare, şi apoi să-i aşeze pârghiile în verigi.

12 Să mai ia toate odoarele care se întrebuinţează în sfântul locaş, să le pună într’o învelitoare de porfiră violetă şi să le acopere cu un acoperământ de piele de viţel de mare şi apoi să le pună pe năsălie.

13 Să cureţe jertfelnicul de cenuşă şi să-l învelească într’o învelitoare de porfiră stacojie,

14 Şi să aşeze deasupra toate vasele care se folosesc în timpul slujbei: căţui, furculiţe, lopeţi, lighene şi toate uneltele câte sunt ale jertfelnicului, şi să întindă pe deasupra o învelitoare de piele de viţel de mare şi să pună pârghiile în verigi.

15 Iar după ce Aaron şi fiii lui vor isprăvi de acoperit cortul sfânt şi toate sfintele odoare dintr’însul, şi tabăra va porni la drum atunci să vină fiii lui Cahat ca să le ducă, dar să nu se atingă de cele sfinte, ca să nu moară. Acestea sunt lucrurile din cortul descoperirii pe care au să le ducă fiii lui Cahat.

16 Eleazar, fiul lui Aaron arhiereul, să aibă supravegherea peste untdelemnul din candelabru, mirezmele cele cu bun miros, prinosul cel deapururi şi untdelemnul pentru miruit. Să fie supraveghetor peste sfântul locaş, peste toate odoarele şi peste tot ce se află într’însul.»

17 Şi Domnul a mai grăit cu Moise şi cu Aaron aşa:

18 «Să nu nimiciţi spiţa neamului lui Cahat din mijlocul leviţilor.

19 Aşa să faceţi ca ei să rămână cu viaţă şi să nu moară când se vor apropia de lucrurile cele prea sfinte. Aaron şi fiii lui să vină şi să pună pe fiecare din ei la slujba şi la datoria lui,

20 Dar înlăuntru să nu intre şi nici să nu arunce vre-o privire la sfintele lucruri, ca nu cumva să moară.»

21 Şi Domnul a grăit iarăşi către Moise:

22 «Fă numărătoarea fiilor lui Gherşon, după spiţa şi după neamul lor,

23 De la treizeci de ani şi mai vârstnici până la cincizeci de ani, a celor ce sunt buni de slujbă, ca să aibă vre-o îndeletnicire la cortul descoperirii.

24 Iată slujba neamurilor care se trag din Gherşon, slujba şi îndatorirea lor:

25 Să ducă covoarele sfântului locaş şi cortul descoperirii, acoperişul lui şi acoperământul cel de viţel de mare care se pune pe deasupra şi perdeaua de la uşa cortului descoperirii,

26 Perdelele curţii şi perdeaua de la poarta curţii din jurul sfântului locaş şi din jurul jertfelnicului, funiile lor şi toate uneltele cele de trebuinţă şi ei să îndeplinească orice slujbă care cade în sarcina lor.

27 Fiii lui Gherşon să săvârşească orice corvadă numai la porunca lui Aaron şi a fiilor săi: poveri şi îndatoriri.

28 Daţi în seama lor tot ceea ce sunt datori să ducă. Aceasta este slujba la cortul descoperirii pentru familiile ce se trag din fiii lui Gherşon, şi îndatoririle lor sub privegherea lui Itamar, fiul lui Aaron arhiereul.

29 Fă şi numărătoarea fiilor lui Merari după neamurile şi după spiţele lor,

30 De la treizeci de ani şi mai vârstnici şi până la cincizeci de ani, numără pe toţi care sunt destoinici să slujească, buni pentru orice îndeletniciri pe lângă cortul descoperirii.

31 Iată datoria lor şi corvada lor pentru orice fel de slujbă pe lângă cortul descoperirii: Să ducă scândurile sfântului locaş, zăvoarele, stâlpii şi tălpile lui;

32 Stâlpii curţii împrejmuitoare şi tălpile lor, ţăruşii, frânghiile şi orice lucruri ţin de îndeletnicirea lor. Să le număraţi cu deamăruntul, pe nume, toate câte cad în sarcina lor să le ducă.

33 Aceasta este îndatorirea neamurilor feciorilor lui Merari pentru orice slujbă la cortul descoperirii, sub privegherea lui Itamar, fiul lui Aaron arhiereul.»

34 Şi au numărat Moise şi Aaron împreună cu voevozii obştiei pe fiii lui Cahat, după neamul lor şi după spiţele lor,

35 De la treizeci de ani şi mai vârstnici şi până la cincizeci de ani, pe toţi cei buni de slujbă, care să aibă vre-o îndeletnicire pe lângă cortul descoperirii.

36 Şi numărul lor, după neamurile lor, a fost de două mii şapte sute cincizeci.

37 Aceştia sunt cei număraţi din spiţa lui Cahat, cei ce puteau să aibă vre-o îndeletnicire la cortul descoperirii şi pe care Moise şi Aaron i-au numărat la porunca Domnului, prin gura lui Moise.

38 Cei număraţi din fiii lui Gherşon după neamurile şi după spiţa lor,

39 De la treizeci de ani şi mai în sus până la cincizeci de ani, toţi care erau în stare să slujească şi buni de vre-o altă îndeletnicire pe lângă cortul descoperirii,

40 Au fost, după neamurile şi după familiile lor, în număr de două mii şase sute treizeci.

41 Aceştia sunt cei număraţi din neamul fiilor lui Gherşon, care aveau câte o însărcinare la cortul descoperirii şi pe care i-au numărat Moise şi Aaron la porunca Domnului.

42 Cei număraţi din neamurile fiilor lui Merari după neamurile şi după familiile lor,

43 De la treizeci de ani şi mai în vârstă, toţi cei care erau destoinici de slujbă şi buni să îndeplinească vre-un lucru pe lângă cortul descoperirii,

44 Au ieşit la număr, după neamurile lor, trei mii două sute.

45 Aceştia sunt cei număraţi din neamurile fiilor lui Merari pe care i-au numărat Moise şi Aaron, la porunca lui Dumnezeu, prin gura lui Moise.

46 Toţi leviţii pe care i-au numărat Moise şi Aaron împreună cu voevozii lui Israil, după neamurile lor şi după familiile lor,

47 De la treizeci de ani şi mai vârstnici şi până la cincizeci de ani, toţi câţi erau în stare să slujească şi erau buni de corvadă pe lângă cortul descoperirii,

48 Au fost la numărătoare opt mii cinci sute optzeci.

49 Numărătoarea a fost făcută la porunca Domnului prin gura lui Moise şi fiecăruia i s’a dat slujbă şi însărcinare. Astfel s’a făcut numărătoarea precum a poruncit lui Moise Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.