×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NUMERII

Capitolul 36

Lege pentru neînstrăinarea moşiilor la măritişul fetelor.

1 Atunci voevozii din neamurile fiilor lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din neamul fiilor lui Iosif, s’au apropiat şi au vorbit înaintea lui Moise şi înaintea voevozilor, căpetenii ale fiilor lui Israil,

2 Şi au zis: «Domnul a poruncit domnului nostru să împartă pământul prin sorţi, moştenire fiilor lui Israil, şi Domnul a poruncit domnului nostru să împartă moştenirea lui Ţelofhad, fratele nostru, fiicelor sale.

3 Dacă ele se vor mărita după unul din fiii unei alte seminţii a lui Israil, moştenirea lor va fi scoasă din moştenirea părinţilor noştri şi va fi adăogată la moştenirea seminţiei în care vor intra, astfel că ea va fi scoasă din partea noastră de moştenire.

4 Iar când va veni anul jubileu pentru fiii lui Israil, moştenirea lor se va adăoga la moştenirea seminţiei în care ele vor intra şi va fi scoasă din partea de moştenire a seminţiei părinţilor noştri.

5 Şi Moise porunci fiilor lui Israil, după porunca Domnului, aşa: «Drept a grăit seminţia fiilor lui Iosif!

6 Iată ce porunceşte Domnul pentru fiicele lui Ţelofhad: De vor socoti de bine în ochii lor să se mărite, să fie soţii numai celor din neamul seminţiei părinţilor lor,

7 Ca astfel moştenirea fiilor lui Israil să nu treacă din seminţie în seminţie, ci fiecare să fie lipit de moştenirea seminţiei părinţilor săi.

8 Şi orice fată, care stăpâneşte o parte de moştenire în una din seminţiile fiilor lui Israil, să fie soţia unuia din neamul seminţiei părintelui său, ca astfel fiecare din fiii lui Israil să stăpânească moştenirea părintelui său,

9 Iar partea de moştenire să nu treacă de la o seminţie la alta, ci fiecare om din seminţiile fiilor lui Israil să fie lipit de moştenirea lui.»

10 Fiicele lui Ţelofhad făcură după cum a poruncit lui Moise Domnul.

11 Mahla, Tirţa, Hogla, Milca şi Noa, fiicele lui Ţelofhad, au ajuns soţiile fiilor unchiului lor.

12 Ele au ajuns soţii ale celor din neamul fiilor lui Manase, fiul lui Iosif, iar moştenirea lor a rămas în neamul seminţiei părinţilor lor.

13 Acestea sunt poruncile şi rânduielile pe care le-a poruncit Domnul, fiilor lui Israil, prin gura lui Moise, când erau ei în câmpiile Moabului, pe ţărmul Iordanului, în dreptul Ierihonului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.