×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NUMERII

Capitolul 35

Cetăţile leviţilor şi cetăţile de scăpare.

1 Şi a grăit Domnul cu Moise în câmpiile Moabului, lângă ţărmul Iordanului, în faţa Ierihonului;

2 «Porunceşte fiilor lui Israil să dea leviţilor, din moştenirea pe care o vor lua în stăpânire, cetăţi de locuit, şi să le mai dea leviţilor şi izlazuri împrejurul cetăţilor,

3 Ca cetăţile să fie pentru locuit şi izlazurile să fie pentru dobitoacele lor de povară, pentru turmele lor şi pentru celelalte vite.

4 Izlazurile cetăţilor pe care le veţi da leviţilor să se întindă afară din zidul cetăţii, până la două mii de coţi în jur.

5 Dar iată cât să fie de mari izlazurile cetăţilor: măsuraţi afară din zidul cetăţii două mii de coţi la răsărit, două mii la miază-zi, două mii la apus şi două mii la miază-noapte, iar cetatea să fie în mijloc.

6 Şi din cetăţile pe care le veţi da leviţilor să daţi şase cetăţi de scăpare, în care să fugă ucigaşul. Şi pe deasupra să le mai daţi patruzeci şi două de cetăţi.

7 Deci toate cetăţile pe care să le daţi leviţilor să fie patruzeci şi opt, cu izlazurile lor.

8 Şi cetăţile să le daţi din bunul fiilor lui Israil: de la cel ce are mai mult să daţi mai mult şi de la cel ce are mai puţin să daţi mai puţin, fiecare să dea leviţilor din cetăţile lui după întinderea moştenirii pe care a moştenit-o.»

9 Şi a grăit Domnul cu Moise aşa:

10 «Vorbeşte fiilor lui Israil şi le spune: După ce veţi trece Iordanul în ţara Canaanului,

11 Să vă alegeţi din cetăţile voastre cetăţi de scăpare, în care să fugă ucigaşul care a ucis pe cineva din greşală.

12 Acestea să fie cetăţi de scăpare împotriva răzbunătorului de sânge, ca ucigaşul să nu fie omorît până când nu va fi judecat înaintea obştiei.

13 Iar cetăţile de scăpare pe care le veţi da să fie şase la număr:

14 Trei cetăţi dincoace de Iordan şi trei cetăţi să le daţi în Canaan. Să fie cetăţi de scăpare.

15 Aceste şase cetăţi de scăpare să fie pentru fiii lui Israil, pentru străini şi pentru cei ce locuesc în mijlocul lor, ca să fugă într’însele oricine va fi ucis pe cineva din greşeală.

16 Dacă cineva a fost lovit cu o unealtă de fier, şi acela a murit, făptuitorul este ucigaş, şi ucigaşul trebue să fie pedepsit cu moartea.

17 Dacă cineva a fost lovit de piatra zvârlită cu mâna şi a murit, cel care a zvârlit este ucigaş, şi ucigaşul să fie pedepsit cu moartea.

18 Sau a fost lovit cu o unealtă de lemn pe care făptuitorul o avea în mână, din care pricină lovitul a şi murit, cel dintâi este ucigaş, şi ucigaşul trebue să fie omorît.

19 Răzbunătorul sângelui să ucidă pe ucigaş, să-l ucidă oriunde l-ar întâlni.

20 Dacă l-a izbit din ură sau a aruncat într’însul cu ceva fără gând rău şi a murit.

21 Ori din vrăjmăşie l-a lovit cu mâna şi a murit, cel ce i-a pricinuit moartea este ucigaş. Răzbunătorul sângelui să-l omoare oriunde l-ar întâlni.

22 Iar dacă cineva a lovit din întâmplare şi fără vrăjmăşie şi a aruncat într’însul cu vre-o unealtă fără gând rău,

23 Ori cu vre o piatră din pricina căreia a murit, fără să-i fi fost duşman şi fără să-i fi vrut răul,

24 Obştia să judece pe ucigaş şi pe răzbunătorul sângelui, după pravila aceasta.

25 Şi obştia să scape pe ucigaş din mâna răzbunătorului de sânge şi să-l întoarcă obştia în cetatea de scăpare în care a fugit, şi el să stea acolo până la moartea arhiereului cel miruit cu mir sfânt.

26 Iar dacă ucigaşul va ieşi din cuprinsul cetăţii de scăpare în care a fugit,

27 Şi răzbunătorul sângelui îl va afla afară din hotarul cetăţii de scăpare, răzbunătorul să omoare pe ucigaş fără teamă de vinovăţie,

28 Căci el trebue să stea în cetatea de scăpare până la moartea arhiereului şi numai după moartea arhiereului, ucigaşul poate să se întoarcă în pământul moştenirii lui.

29 Aceste rânduieli de pravilă să aibă trăinicie pentru voi în neam de neamul vostru, în toate aşezările voastre.

30 Când cineva va omorî un om, ucigaşul să fie omorît după mărturia mai multor martori, căci mărturia unuia nu este de ajuns pentru osândirea unui om la moarte.

31 Să nu luaţi preţ de răscumpărare pentru sufletul unui ucigaş osândit la moarte, ci să fie omorît.

32 Şi nici să nu luaţi preţ de răscumpărare ca cel ce a fugit într’o cetate de scăpare să se întoarcă în pământul său mai nainte de moartea arhiereului.

33 Să nu întinaţi pământul în care sunteţi, căci sângele întinează pământul şi nu se poate ispăşi nici un păcat cu sângele vărsat, ci numai cu sângele celui ce l-a vărsat.

34 Să nu pângăriţi ţara în care locuiţi şi în mijlocul căreia locuesc eu, căci eu sunt Domnul care sălăşlueşte în mijlocul fiilor lui Israil!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.