×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NUMERII

Capitolul 34

Hotarele pământului făgăduinţei şi împărţirea lui.

1 Şi a mai zis Domnul lui Moise:

2 Porunceşte fiilor lui Israil şi le spune: Iată că veţi intra în ţara Canaanului, pământul care v’a căzut vouă ca moştenire, Canaanul în hotarele sale!

3 La miază-zi graniţa să fie: de la pustiul Ţin, de-a-lungul Edomului, astfel ca graniţa de miază-zi să înceapă de la capătul Mării Sărate către răsărit.

4 Graniţa să cârmească spre înălţimea Acrabim, să treacă prin Ţin şi să iasă la miază-zi de Cadeş-Barnea, şi să tot meargă prin Haţar-Adar şi să se îndrepte către Aţmon.

5 Apoi de la Aţmon să pornească spre Râul Egiptului şi să iasă la Mare.

6 Graniţa dinspre apus să fie Marea cea mare. Aceasta să fie graniţa voastră spre apus.

7 Iată care va fi graniţa spre miazănoapte. De la Marea cea mare să însemnaţi drept până la muntele Hor,

8 De la muntele Hor să ieşiţi la Intrarea Hamatului şi sfârşitul graniţei să fie Ţedadul,

9 Apoi graniţa să iasă la Zifron şi să se isprăvească la Haţar-Enan. Aceasta să fie graniţa voastră dinspre miazănoapte.

10 Apoi să trageţi graniţă la răsărit de la Haţar-Enan la Şefam,

11 Iar de la Şefam, graniţa să coboare la Ribla la răsărit de Ain, apoi să coboare şi să se întindă de-a-lungul dealurilor Mării Ghenizaretului spre răsărit,

12 Apoi să se lase graniţa spre Iordan, şi să iasă la Marea Sărată. Acestea să fie graniţele ţării voastre de jur-împrejur!»

13 Atunci a poruncit Moise fiilor lui Israil zicând: «Acesta este pământul pe care-l veţi împărţi prin sorţi şi pe care a poruncit Domnul să-l dea la nouă seminţii şi la jumătate din Manase,

14 Căci seminţia lui Ruben cu familiile ei, a lui Gad cu familiile ei şi jumătate din Manase şi-au luat partea lor de moştenire.

15 Deci două seminţii şi jumătate şi-au luat partea lor de moştenire dincolo de Iordan, la răsărit, în dreptul Ierihonului.»

16 Atunci a grăit Domnul către Moise astfel:

17 «Iată numele bărbaţilor care vă vor împărţi pământul: Eleazar arhiereul şi Iosua, fiul lui Nun.

18 Să mai luaţi câte un voevod din fiecare seminţie, ca să vă împartă pământul.

19 Iată numele bărbaţilor: Caleb, fiul lui Iefune, din seminţia lui Iuda,

20 Şemuel, fiul lui Amihud, din seminţia lui Simeon,

21 Elidad, fiul lui Chislon, din seminţia lui Veniamin,

22 Buchi voevodul fiul lui Iogli, din seminţia lui Dan,

23 Haniel voevodul, fiul lui Efod, din fiii lui Iosif, din seminţia lui Manase,

24 Chemuel voevodul, fiul lui Şiftan, din seminţia lui Efraim,

25 Ehţafan voevodul, fiul lui Parnac, din seminţia lui Zebulon,

26 Paltiel voevodul, fiul lui Azan, din seminţia lui Isahar,

27 Ahihud voevodul, fiul lui Şelomi, din seminţia lui Aşer,

28 Pedahel voevodul, fiul lui Amihud, din seminţia lui Neftali.» Aceştia sunt cei cărora Domnul le-a poruncit să împartă pământul Canaan fiilor lui Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.