×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NUMERII

Capitolul 33

Călătoriile şi popasurile poporului.

1 Iată popasurile fiilor lui Israil după ce au ieşit din ţara Egiptului cu pâlcurile lor de oştire, sub porunca lui Moise şi a lui Aaron.

2 Şi Moise a scris după porunca Domnului locurile de pornire şi cele de poposire. Iată popasurile şi locurile de pornire ale lor:

3 Ei au pornit din Ramses în luna întâia, în ziua a cincisprezecea. A doua zi de Paşti, fiii lui Israil ieşiră cu mână înaltă, în văzul tuturor Egiptenilor,

4 În vreme ce Egiptenii îşi îngropau întâii născuţi pe care îi ucisese Domnul, căci Domnul făcuse judecată dumnezeilor lor.

5 Fiii lui Israil au pornit din Ramses şi au tăbărît la Sucot.

6 Şi au pornit din Sucot şi au tăbărît la Etan, în marginea pustiului.

7 Şi au pornit din Etan, apoi au cârmit către Pi-Hahirot, în faţa Baal-Ţe-fonului şi au poposit în faţa Migdolului.

8 Apoi au pornit din Pi-Hahirot şi au trecut prin mijlocul mării în pustie, şi după ce au străbătut pustiul Etam cale de trei zile, au aşezat tabăra la Mara.

9 Şi de la Mara au pornit şi au ajuns la Elim. Dar fiindcă în Elim erau douăsprezece izvoare de apă şi şapte finici, au tăbărît acolo.

10 Apoi au pornit din Elim şi şi-au aşezat tabăra lângă Marea Roşie.

11 Şi au plecat de la Marea Roşie şi au poposit în pustiul Sin.

12 Apoi au plecat din pustiul Sin şi au poposit la Dofca.

13 Purces-au de la Dofca şi au făcut popas la Aliş.

14 Şi au pornit de la Aliş şi au făcut popas la Refidim, dar acolo nu era apă de băut pentru popor.

15 Din Refidim au pornit şi au poposit în pustiul Sinai.

16 Şi din pustiul Sinai au pornit si au făcut popas la Chibrot-Hataava.

17 Din Chibrot-Hataava au pornit şi au făcut popas la Haţerot.

18 Şi au pornit din Haţerot şi au tăbărît la Ritma.

19 Şi din Ritma au pornit şi au tăbărît la Rimon-Pereţ.

20 Din Rimon-Pereţ au pornit şi au poposit la Libna.

21 Din Libna au pornit şi au făcut popas la Risa.

22 Şi au pornit din Risa şi au tăbărît la Chehelata.

23 Şi au pornit din Chehelata şi au tăbărît la muntele Şefer.

24 De la muntele Şefer au plecat şi au tăbărît la Harada.

25 Şi au pornit de la Harada şi au tăbărît la Machelot.

26 Din Machelot au pornit şi au poposit la Tahat.

27 Şi au pornit din Tahat şi au poposit la Tarah.

28 Şi din Tarah au pornit şi au poposit la Mitca.

29 Şi au pornit din Mitca şi au poposit la Haşmona.

30 Din Haşmona au pornit şi au poposit la Moserot.

31 Din Moserot au pornit şi au poposit la Bene-Iaacan.

32 Din Bene-Iaacan au pornit şi au poposit la Hor-Haghidgad.

33 Din Hor-Haghidgad au pornit şi au poposit la Iotbata.

34 Din Iotbata au pornit şi au tăbărît la Abrona.

35 De la Abrona au pornit şi au poposit la Eţion-Gheber.

36 De la Eţion-Gheber au pornit şi au poposit în pustiul Ţin. Şi au plecat din pustiul Ţin şi şi-au aşezat tabăra la Cadeş.

37 Apoi au pornit din Cadeş şi s’au oprit la muntele Hor, la graniţa Edomului.

38 Şi s’a suit Aaron arhiereul în muntele Hor după porunca Domnului şi a murit acolo, în anul al patruzecilea de la ieşirea fiilor lui Israil din ţara Egiptului, în luna a cincea, în ziua întâia.

39 Şi era Aaron de o sută douăzeci ani când a murit în muntele Hor.

40 Şi a auzit regele canaaneian al Aradului, care locuia în Negheb, în ţara Canaanului, că vin fiii lui Israil.

41 Şi ei au pornit din muntele Hor şi au tăbărît la Ţalmona.

42 Şi din Ţalmona au pornit şi au poposit la Punon.

43 Şi din Punon au pornit şi au făcut popas la Obot.

44 Din Obot au pornit şi au tăbărît la Iie-Haabarim în graniţa Moabului.

45 Şi au pornit din Iie-Haabarim şi au tăbărît la Dibon-Gad.

46 Şi din Dibon-Gad au pornit şi au făcut popas la Almon-Diblataim.

47 Din Almon-Diblataim au pornit şi au făcut popas în muntele Abarim în dreptul lui Nebo.

48 Şi din muntele Abarim au pornit şi au făcut popas în bărăganul Moabului, pe ţărmul Iordanului, în dreptul Ierihonului.

49 Şi s’au aşezat cu tabăra pe ţărmul Iordanului de la Bet-Teşimot până la Abel-Şitim, în bărăganul Moabului.

50 Atunci a vorbit Domnul către Moise în stepele Moabului, pe ţărmul Iordanului, în dreptul Ierihonului.

51 «Grăieşte fiilor lui Israil şi le spune: «Când veţi trece Iordanul în ţara Canaanului,

52 Să goniţi pe toţi locuitorii ţării din faţa voastră şi să doborîţi la pământ toate pietrele cioplite şi toate chipurile turnate, şi toate înălţimile lor să le pustiiţi;

53 Şi să puneţi stăpânire pe pământ şi să locuiţi într’însul, căci vouă v’am dat pământul ca să-i fiţi stăpâni.

54 Şi să împărţiţi pământul prin sorţi după seminţiile voastre: celui mai numeros să-i măriţi moştenirea lui, iar celui mai puţin, să-i împuţinaţi moştenirea lui; fiecare, încotro i-au căzut sorţii, acolo să aibă partea. Să-l împărţiţi ca moştenire după seminţii.

55 Dacă însă nu veţi goni pe locuitorii ţării din faţa voastră, cei rămaşi între voi vor fi spini în ochii voştri şi ţăpuşi în coastele voastre, şi vă vor socoti ca duşmani în ţara pe care o locuiţi.

56 Şi precum am vrut să le fac lor, acelaşi lucru îl voi face vouă!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.