×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NUMERII

Capitolul 30

Legi pentru juruinţe.

1 Atunci a grăit Moise către fiii lui Israil precum îi poruncise lui Moise Domnul.

2 Şi Moise a spus voevozilor seminţiilor fiilor lui Israil: «Iată care este porunca Domnului:

3 Dacă un bărbat va face făgăduinţă înaintea Domnului sau va face jurământ, ca să se înfrâneze pe sine, să nu-şi calce cuvântul său, ci tot ce a ieşit din gura lui, să îndeplinească.

4 Dacă o femeie, chiar din tinereţea ei, va face o făgăduinţă înaintea Domnului şi se va înfrâna pe sine, câtă vreme este în casa tatălui său,

5 Şi tatăl său află de făgăduinţa cu care s’a înfrânat pe sine şi nu va spune nimic, făgăduinţele ei sunt temeinice şi cu orice s’a legat pre sine să rămână îndatorată.

6 Iar dacă tatăl său nu-i va da încuviinţarea, în ziua când va afla, toate făgăduinţile ei cu care s’a legat pe sine nu mai au temei, şi Domnul o va ierta, fiindcă tatăl ei nu i-a încuviinţat.

7 Şi dacă ea se va mărita după ce a făcut făgăduinţele sau vre-un cuvânt necugetat a ieşit de pe buzele ei, cu care s’a legat pe sine,

8 Şi va auzi bărbatul ei şi va tăcea, toate făgăduinţile sunt în fiinţă şi cu ceea ce s’a legat pe sine să rămână datoare.

9 Iar dacă în ziua în care află bărbatul ei el nu-i dă încuviinţare, atunci făgăduinţa ei să rămână fără temei împreună cu vorba nesăbuită de pe buzele ei cu care s’a legat pe sine, iar Domnul o va ierta.

10 Făgăduinţa unei femei văduve sau despărţite rămâne temeinică, cu tot ce s’a legat pe sine.

11 Dacă o femeie va făgădui ceva fiind în casa bărbatului ei, sau se va lega pe sine cu jurământ,

12 Iar bărbatul ei când va auzi, va tăcea şi-i va da încuviinţare, toate făgăduinţele ei vor rămânea în fiinţă şi cu tot ce s’a legat pe sine să rămână datoare,

13 Dar dacă bărbatul ei, în ziua când va afla despre ele, le zădărniceşte, tot ceea ce a ieşit de pe buzele ei, făgăduinţi sau legăminte nu pot fi temeinice, deoarece bărbatul ei le-a zădărnicit şi Domnul o va ierta.

14 Orice făgăduinţă şi orice jurământ cu care se va lega să-şi înfrâneze sufletul, bărbatul ei le poate încuviinţa, ori zădărnici,

15 Iar dacă bărbatul ei va tăcea zi de zi, înseamnă că încuviinţează toate făgăduinţele ori toate legămintele ei, fiindcă a tăcut în ziua când a ştiut de ele.

16 Şi dacă el le va zădărnici după ce de multă vreme a auzit de ele, atunci săvârşeşte păcat.»

17 Iată dar legile pe care le-a poruncit Domnul lui Moise, pentru bărbat şi femeia lui, pentru tată şi fiica lui, în vremea tinereţei ei, câtă vreme este ea în casa tatălui ei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.