×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NUMERII

Capitolul 29

Jertfe la diferite sărbători.

1 Şi în luna a şaptea în ziua întâia a lunii, să fie adunare în sfântul locaş şi să nu săvârşiţi nici un lucru, căci este o zi pe care s’o vestiţi prin sunetul trâmbiţei.

2 Atunci să aduceţi Domnului ardere de tot întru miros de bună mireazmă: un viţel, un berbec, şi şapte miei de un an fără meteahnă,

3 Cu prinosul lor: lamură de făină frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru fiecare viţel, două zecimi pentru berbec,

4 O zecime pentru fiecare miel din cei şapte,

5 Un ţap ca jertfă pentru păcat, jertfă de ispăşire,

6 În afară de arderea de tot pentru lună şi prinosul ei, pe lângă arderea de tot cea deapururi şi prinosul şi turnările ei după rânduială, întru miros de bună mireazmă, jertfă arsă pe foc pentru Domnul.

7 În ziua a zecea a lunii a şaptea să fie adunare în sfântul locaş, să postiţi şi nimic să nu lucraţi,

8 Ci să aduceţi Domnului ardere de tot întru miros de bună mireazmă: un viţel, un berbec, şapte miei de un an fără meteahnă,

9 Împreună cu prinosul lor: lamură de făină frământată cu untdelemn, trei zecimi de fiecare viţel, două zecimi pentru berbec,

10 Câte o zecime de fiecare miel din cei şapte,

11 Un ţap jertfă pentru păcat, în afară de jertfa de ispăşire şi arderea de tot cea deapururi, împreună cu prinosul şi turnările ei.

12 În ziua a cincisprezecea a lunii a şaptea să fie adunare în sfântul locaş şi să nu lucraţi nimic, ci să prăznuiţi praznicul Domnului şapte zile,

13 Aducând Domnului ardere de tot, jertfă arsă în foc întru miros de bună mireazmă: treisprezece viţei din cireadă, doi berbeci, paisprezece miei de câte un an, fără racilă,

14 Împreună cu prinosul lor: lamură de făină frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru fiecare viţel din cei treisprezece, două zecimi pentru fiecare berbec din cei doi,

15 Şi câte o zecime de fiecare miel din cei paisprezece,

16 Un ţap jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot cea deapururea, cu prinosul şi turnarea ei.

17 A doua zi: doisprezece viţei din cireada, doi berbeci, paisprezece miei de un an, fără cusur,

18 Împreună cu prinoasele şi turnările lor pentru viţei, pentru berbeci şi pentru miei, după numărul lor şi după rânduială,

19 Un ţap, jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot cea deapururea, cu prinosul şi cu turnarea ei.

20 A treia zi: doisprezece viţei, doi berbeci, paisprezece miei de un an, fără meteahnă.

21 Împreună cu prinosul şi turnările lor pentru viţei, pentru berbeci şi pentru miei. după numărul lor şi după rânduială,

22 Un ţap jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot cea deapururea, împreună cu prinosul şi cu turnarea ei.

23 A patra zi: zece viţei, doi berbeci, paisprezece miei de un an fără cusur,

24 Împreună cu prinosul şi turnările lor pentru viţei, pentru berbeci şi pentru miei, după numărul lor şi după rânduială,

25 Un ţap jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot cea deapururea, cu prinosul şi turnarea ei.

26 A cincea zi: nouă viţei, doi berbeci, paisprezece miei de un an fără cusur,

27 Cu prinosul şi cu turnările lor pentru viţei, pentru berbeci şi pentru miei, după numărul lor şi după rânduială,

28 Un ţap jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot cea deapururea, cu prinosul şi cu turnarea ei.

29 A şasea zi: opt viţei, doi berbeci, paisprezece miei de un an fără meteahnă,

30 împreună cu prinosul şi cu turnările lor, pentru viţei, pentru berbeci şi pentru miei, după numărul lor şi după rânduiala,

31 Un ţap jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot cea deapururea, cu prinosul şi cu turnarea ei.

32 A şaptea zi: şapte viţei, doi berbeci, paisprezece miei de un an, fără meteahnă,

33 Cu prinosul şi cu turnările lor pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor şi după rânduiala,

34 Un ţap jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot cea deapururea, cu prinosul şi turnarea ei.

35 A opta zi: adunare de praznic să faceţi şi nimic să nu lucraţi,

36 Ci să aduceţi Domnului ardere de tot, jertfă arsă pe foc întru miros de bună mireazmă: un viţel, un berbec, şapte miei de un an fără meteahnă,

37 Cu prinosul şi cu turnările lor pentru viţel, berbec, şi pentru miei, după numărul lor şi după rânduială,

38 Un ţap jertfă pentru păcat, în afară de jertfa cea deapururea, cu prinosul şi cu turnarea ei.

39 Iată dar jertfele pe care să le aduceţi Domnului la praznicele voastre, în afară de făgăduinţele şi darurile de bună voie: arderile de tot, prinoasele, turnările şi jertfele voastre de pace.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.