×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NUMERII

Capitolul 28

Jertfa cea de toate zilele şi alte jertfe.

1 Şi a grăit iarăşi Domnul către Moise într’acest chip:

2 «Porunceşte fiilor lui Israil şi le spune: «Aveţi grijă să mi se aducă la sărbătorile mele, darurile mele, jertfele mele de pâine, arse în foc întru miros de bună mireazmă.»

3 Şi să le mai spui: «Iată jertfa arsă pe foc pe oare să o aduceţi Domnului: doi miei de un an fără cusur, în fiecare zi ardere de tot deapururea.

4 Un miel să-l aduci dimineaţa, iar pe cel de-al doilea între cele două seri;

5 Iar ca prinos: o zecime de efă de lamură de făină, frământată cu un sfert de hin de untdelemn de măsline.

6 Aşa este arderea de tot cea deapururea, care a fost rânduită pe muntele Sinai, jertfă arsă pe foc, întru miros de bună mireazmă Domnului.

7 Turnarea să fie: un sfert de hin de fiecare miel. Turnarea de vin curat pentru Domnul s’o faci în locaşul cel sfânt.

8 Mielul al doilea să-l aduci între cele două seri, cu prinosul de dimineaţă şi cu turnarea trebuitoare: aceasta este jertfă arsă pe foc cu miros de bună mireazmă pentru Domnul,

9 Iar în ziua Sâmbetei, doi miei de un an fără cusur cu două zecimi de lamură de făină, ca prinos, frământată cu untdelemn şi cu turnarea ei.

10 Aşa să fie arderea de tot a Sâmbetei pentru fiecare Sâmbătă, în afară de arderea de tot cea deapururea şi turnarea ei.

11 La zi-întâi a fiecărei luni să aduceţi ardere de tot Domnului: doi viţei din cireadă, un berbec şi şapte miei de un an fără racilă,

12 Trei zecimi de lamură de făină frământată cu untdelemn de fiecare viţel, ca prinos, şi două zecimi de lamură de făină frământată cu untdelemn pentru fiecare berbec;

13 Apoi câte o zecime de lamură do făină frământată cu untdelemn, ca prinos, pentru fiecare miel. Aceasta-i ardere de tot întru miros de bună mireazmă Domnului.

14 Şi turnările pentru ele să fie: o jumătate de hin de vin pentru fiecare viţel, o treime de hin pentru berbec şi un sfert de hin pentru fiecare miel. Aşa să fie arderea de tot a lunii, în fiecare lună, pentru lunile anului.

15 Să mai aduceţi Domnului: un ţap jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot cea deapururi şi turnarea ei.

16 Iar în luna întâia, în ziua a paisprezecea a lunii, sunt Paștele Domnului.

17 În ziua a cincisprezecea a lunii este praznic. Şapte zile să mâncaţi azime.

18 În ziua cea dintâi să fie adunare în sfântul locaş şi să nu faceţi nici un lucru,

19 Ci să aduceţi jertfă arsă în foc, ardere de tot Domnului: doi viţei din cireada şi un berbec şi şapte miei de un an fără racilă.

20 Apoi prinos: lamură de făină frământată cu untdelemn, trei zecimi de fiecare viţel şi două zecimi pentru berbec,

21 Şi câte o zecime de fiecare miel din cei şapte.

22 Apoi un ţap ca jertfă pentru păcat, pentru ispăşirea păcatelor voastre.

23 Acestea să le faceţi în afară de arderea de tot cea de dimineaţă, adică arderea de tot cea deapururi.

24 Aşa să aduceţi în fiecare zi din cele şapte ca o jertfă de mâncare arsă în foc întru miros de bună mireazmă Domnului, în afară de arderea de tot cea deapururi şi turnarea ei.

25 În ziua a şaptea să fie adunare în sfântul locaş şi nici un lucru să nu lucraţi.

26 În ziua pârgilor, când voi veţi aduce prinos nou Domnului, la praznicul săptămânilor, să fie adunare în sfântul locaş şi nimic să nu lucraţi,

27 Ci să aduceţi ardere de tot întru miros de bună mireazmă Domnului: doi viţei din cireadă, un berbec şi şapte miei de un an,

28 Şi prinos, lamură de făină frământată cu untdelemn, trei zecimi de fiecare viţel şi douăzeci pentru berbec,

29 Câte o zecime pentru fiecare miel din cei şapte,

30 Un ţap, pentru ispăşirea păcatelor,

31 În afară de arderea de tot cea deapururi şi prinosul pentru ea. Vitele să fie fără meteahnă. Să se facă şi turnările pentru fiecare din ele.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.