×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NUMERII

Capitolul 27

Legea pentru moştenirea fetelor. Iosua, căpetenie în locul lui Moise.

1 Atunci s’au apropiat fiicele lui Ţelofhad, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din neamul lui Manase, fiul lui Iosif, – numele fiicelor lui erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca şi Tirţa.

2 Şi s’au înfăţişat lui Moise şi lui Eleazar arhiereul şi tuturor voevozilor obştiei, la uşa cortului descoperirii zicând:

3 «Părintele nostru a murit în pustie şi el n’a fost din ceata celor care se răzvrătiseră împotriva lui Dumnezeu în ceata lui Core, ci el a murit pentru păcatul lui, fără să aibă băieţi!

4 Pentru ce numele părintelui nostru să fie scos din neamul lui, fiindcă n’a avut fii? Dă-ne şi nouă pământ de stăpânire între fraţii tatălui nostru!»

5 Atunci Moise a adus pricina lor înaintea Domnului,

6 Iar Domnul a zis către Moise:

7 «Drept au grăit fiicele lui Ţelofhad. Dă-le lor moştenire între fraţii tatălui lor, şi moştenirea tatălui lor, trece-o la ele.

8 Iar fiilor lui Israil să le spui: «Dacă cineva va muri fără să aibă băiat, atunci moştenirea lui să o treceţi la fata lui,

9 Şi dacă nu are nici fată, moştenirea să o daţi fraţilor lui,

10 Şi dacă nu are nici fraţi, să daţi moştenirea lui unchilor lui,

11 Iar dacă nici tatăl său nu are fraţi, să treceţi moştenirea lor rudelor apropiate din neamul lor, ca să o moştenească. Aceasta să fie pentru fiii lui Israil rânduiala de pravilă, precum a poruncit lui Moise Domnul.»

12 După aceasta a zis Domnul către Moise: «Sue-te în muntele acesta Abarim şi vezi pământul pe care am hotărît să-l dau fiilor lui Israil.

13 Şi după ce te vei fi uitat la el, te vei adăoga şi tu la poporul tău, întocmai ca şi Aaron, fratele tău,

14 Fiindcă v’aţi răzvrătit în pustiul Ţin, când obştia se certa cu mine pentru apă şi n’aţi vrut să mă sfinţiţi pe mine în ochii ei.» – Aceasta este apa Meribei de la Cadeş în pustiul Sinai.

15 Dar Moise a răspuns Domnului grăind:

16 «Dumnezeul duhurilor şi a tot trupul să pună căpetenie peste obştia aceasta,

17 Care să iasă înaintea ei şi să intre cu ea, s’o ducă şi s’o aducă, şi să nu rămână obştia Domnului ca oile fără cioban.»

18 Atunci a rostit Domnul către Moise: «Ia-ţi pe Iosua, fiul lui Nun, om cu duh în el, şi peste el pune mâna ta,

19 Adă-l înaintea lui Eleazar arhiereul şi înaintea întregii obştii şi pune-l căpetenie în văzul lor.

20 Şi dă-i din slava ta, ca să-l asculte toată obştia fiilor lui Israil.

21 Apoi să stea în faţa lui Eleazar arhiereul care să întrebe pentru el Urimul înaintea Domnului: după povaţa lui să iasă şi tot după povaţa lui să între fiii lui Israil cu el, cum şi toată obştia.»

22 Şi a făcut Moise după porunca Domnului şi a luat pe Iosua şi l-a adus înaintea arhiereului Eleazar şi înaintea întregii obştii. Şi şi-a pus mâinile peste el, după cum poruncise Domnul prin gura lui Moise.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.