×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NUMERII

Capitolul 25

Pedeapsa idolatriei şi a desfrânării.

1 După ce Israil s’a aşezat în Şitim, a început poporul să se desfrâneze cu fiicele Moabului.

2 Ele pofteau poporul la jertfele dumnezeilor lor, iar el mânca şi se închina dumnezeilor lor.

3 Şi când Israil a început să slujească lui Baal-Peor, mânia Domnului s’a aprins împotriva lui Israil,

4 Aşa că Domnul zise lui Moise: «Ia din fiii tuturor căpeteniilor poporului şi-i spânzură cu faţa la soare, înaintea Domnului, ca să se întoarcă iuţimea mâniei Domnului de la Israil».

5 Atunci a zis Moise către judecătorii lui Israil: «Fiecare să ucidă din oamenii săi pe cei care s’au închinat lui Baal-Peor».

6 Dar iată că unul dintre fiii lui Israil a adus la fraţii săi o madianită, în ochii lui Moise şi în văzul întregii obştii a fiilor lui Israil, pe când ei se jeleau la uşa cortului descoperirii.

7 La această privelişte, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron arhiereul, s’a sculat din mijlocul obştiei, a luat o lance în mână,

8 Şi a intrat după israilitean în cămara cea pentru femei, şi i-a străpuns pe amândoi în pântece, pe israilitean şi pe femeia lui. Atunci s’a curmat bătălia fiilor lui Israil.

9 Şi cei care au murit din pricina bătăii acesteia, au fost douăzeci şi patru de mii de inşi.

10 Atunci a vorbit Domnul din nou cu Moise:

11 «Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron arhiereul, a abătut mânia mea de la fiii lui Israil, arzând în râvna lui de râvna mea, aşa că întru mânia mea n’am prăpădit pe fiii lui Israil.

12 Pentru aceasta dă-i de ştire că iată voi încheia cu el legământ de pace,

13 Care va fi, pentru el şi pentru ur maşii lui, legământul preoţiei veşnice, fiindcă el a fost râvnitor pentru Dumnezeul lui şi a făcut ispăşire pentru fiii lui Israil.»

14 Şi numele israiliteanului care a fost ucis împreună cu madianita este Zimri, fiul lui Salu, căpetenia unei familii din seminţia lui Simeon,

15 Iar numele femeii madianite ucise este Cozbi, fiica lui Tur, voevodul unei seminţii din Madian.

16 Şi a mai grăit Domnul către Moise:

17 «Socotiţi pe Madianiţi duşmani şi omorîţi-i;

18 Căci ei sunt duşmanii voştri, de vreme ce v’au înşelat cu Peor şi cu Cozbi, sora lor, fiica unui voevod madianit ucisă cu prilejul bătăii pentru Peor.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.