×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NUMERII

Capitolul 23

Bileam binecuvîntează pe Israil.

1 Şi a zis Bileam lui Balac: «Clădeşte-mi aci şapte jertfelnice şi pregăteşte-mi şapte viţei şi şapte berbeci».

2 Şi a făcut Balac după zisa lui Bileam, şi a pus deasupra fiecărui jertfelnic câte un viţel şi câte un berbec.

3 Apoi a zis Bileam către Balac: «Stăi lângă arderea de tot a ta, căci eu mă duc mai încolo, poate Domnul va ieşi în întâmpinarea mea şi ceea ce-mi va descoperi el, îţi voi vesti ţie». Şi el s’a suit pe o colină pleşuvă.

4 Şi Dumnezeu a ieşit înaintea lui Bileam şi Bileam i-a grăit: «Am pregătit şapte jertfelnice şi am pus deasupra fiecărui jertfelnic câte un viţel şi câte un berbec».

5 Atunci Domnul a pus cuvânt în gura lui Bileam şi i-a zis: «Întoarce-te la Balac şi aşa să-i grăeşti!»

6 Şi s’a întors la el şi l-a aflat stând lângă arderea sa de tot împreună cu toţi voevozii Moabului.

7 Atunci el şi-a rostit parabola sa şi a zis: «Din Aram m’a îmbiat să viu Balac, regele Moabului, din munţii Răsar ritului: Vino şi blestemă pe Iacob, vino şi te umple de mânie împotriva lui Israil!

8 Cum să blestem ceea ce Domnul nu blestemă, şi cum să mă umplu de mânie, când Domnul nu se umple de mânie!

9 Căci iată îl văd de pe piscul stâncilor, şi de pe vârfurile colinelor mă uit la el: El este popor care locueşte singur, şi nu se numără la un loc cu celelalte neamuri.

10 Cine e în stare să socotească pulberea lui Iacob şi facă numărătoarea unui sfert din Israil? Dorire-aş să mă sfârşesc eu de moartea acestor drepţi, şi sfârşitul meu să fie ca al lor!»

11 Atunci a întrebat Balac pe Bileam: «Ce mi-ai făcut? Eu te-am adus să blestemi pe duşmanii mei, iar tu îi binecuvintezi!»

12 Dar el a răspuns şi a zis: «Să nu am oare grijă să grăiesc ceea ce Domnul pune în gura mea?»

13 Şi Balac a zis: «Hai cu mine, te rog, într’altă parte, de unde nu poţi vedea decât o margine a lui, dar întreg nu-l vei vedea! Şi de acolo să-l blestemi!»

14 Atunci l-a dus pe el în «câmpul străjerilor», pe vârful muntelui Pisga, şi a zidit şapte altare şi a pus deasupra fiecărui altar câte un viţel şi câte un berbec.

15 Şi a zis către Balac: «Stai aşa lângă arderea ta de tot şi aici să te găsesc!»

16 Şi Domnul a ieşit înaintea lui Bileam şi i-a pus cuvânt în gura lui şi i-a zis: «Întoarce-te la Balac şi aşa să-i grăieşti!»

17 Şi el a venit înapoi şi iată că acela stătea lângă arderea sa de tot, împreună cu voevozii Moabului. Şi Balac l-a întrebat: «Ce ţi-a zis Domnul?»

18 Atunci el a rostit pilda sa şi a zis: «Scoală, Balac, şi ascultă, şi tu, fiule al lui Ţipor, ia în urechi:

19 Dumnezeu nu este om care să mintă, nici fiu de om ca să se căiască. Oare el zice şi nu face, făgădueşte şi nu-şi ţine spusa?

20 Iată, el mi-a dat poruncă să binecuvîntez! Şi ceea ce el a binecuvântat, eu nu pot să schimb!

21 Nu se zăreşte fărădelege în Iacob şi nici nu se vede silnicie în Israil. Domnul Dumnezeul lui este cu el, iar în mijlocul lui: alai şi strigăt ca pentru împărat.

22 Dumnezeu care l-a scos din Egipt are putere ca de zimbru.

23 Nici vrăjitoria pentru Iacob, nici fermecătoria pentru Israil nu sunt de vre-un folos! Acum se poate spune despre Iacob şi despre Israil: «Câte lucruri minunate a făcut Dumnezeu!»

24 Iată, poporul se scoală ca o leoaică şi ca un leu se ridică în picioare, şi nu stă jos până când nu isprăveşte de mâncat prada şi până nu bea sângele celor ucişi!»

25 Atunci a grăit Balac către Bileam: «Acum dacă nu poţi să-l blestemi, cel puţin să nu-l binecuvintezi!»

26 Şi a răspuns Bileam şi a zis lui Balac: «Oare nu ţi-am spus ţie: Tot ce-mi va spune Domnul, aceea voi face!»

27 Şi a zis Balac lui Bileam: «Hai să te duc în alt loc, poate va fi cu cale în ochii lui Dumnezeu, ca de acolo să-l blestemi!»

28 Şi a dus Balac pe Bilearn pe piscul Peor, care caută spre pustie.

29 Atunci a zis Bileam către Balac: «Zideşte-mi aici şapte altare şi pregăteşte-mi şapte viţei şi şapte berbeci».

30 Şi a făcut Balac după cum i-a cerut şi a pus deasupra fiecărui altar câte un viţel şi câte un berbec.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.