×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NUMERII

Capitolul 22

Regele Moabului şi profetul Bileam.

1 Şi fiii lui Israil au pornit la drum şi au oprit tabăra în bărăganul Moabului, dincolo de Iordan, în faţa Ierihonului.

2 Când a văzut Balac, fiul lui Ţipor, cum s’a purtat Israil cu Amoriţii,

3 L-a cuprins spaima pe Moab în faţa poporului acestuia, căci el era tare numeros şi s’a îngrozit Moab în faţa fiilor lui Israil.

4 Atunci a grăit Moab către bătrânii Madianiţilor: «Această mulţime va mistui împrejurimile noastre, precum vitele mănâncă iarba câmpului!» Şi Balac, fiul lui Ţipor, era în vremea aceea rege al Moabului.

5 Deci a trimis el soli la Bileam, fiul lui Beor, la Petor pe Eufrat, în ţara fiilor poporului său, ca să-l cheme şi să-i zică: «Iată că un popor a ieşit din Egipt şi acopere faţa pământului. El s’a aşezat în faţa mea!

6 Şi acum vino, te rog, şi blestemă poporul acesta, căci el este mai puternic decât mine; poate aşa îl voi birui şi-l voi goni din ţară, fiindcă eu ştiu că pe cine binecuvîntezi este binecuvântat, şi pe cine blestemi este blestemat.»

7 Bătrânii Moabului porniră la drum cu bătrânii Madianului, după ce luaseră daruri pentru vrăjitor, şi sosind la Bileam, i-au vorbit lui despre solia din partea lui Balac.

8 Atunci el le-a spus: «Mâneţi aici peste noapte şi eu vă voi da vouă răspuns, precum îmi va grăi mie Domnul!» Şi voevozii Moabului maseră la Bileam.

9 Atunci a venit Domnul la Bileam şi l-a întrebat: «Cine sunt bărbaţii aceştia de la tine?»

10 Bileam a răspuns lui Dumnezeu: «Balac, fiul lui Ţipor, regele Moabului, i-a trimis la mine cu solia aceasta:

11 Iată că un popor a ieşit din Egipt şi acopere faţa pământului. Vino acum şi-l blestemă, poate aşa voi putea să-l înving şi să-l alung».

12 Atunci Dumnezeu zise lui Bileam: «Să nu pleci cu ei ca să blestemi poporul, căci el este binecuvântat!»

13 Bileam s’a sculat de dimineaţă şi a spus voevozilor lui Balac: «Plecaţi în ţara voastră, căci Domnul nu mă lasă ca să viu cu voi!»

14 Şi s’au pornit voevozii Moabului şi au venit la Balac spunând: «Bileam n’a vrut să vină cu noi!»

15 Atunci Balac a trimis alţi soli mai numeroşi şi mai cu vază decât cei dintâi.

16 Şi ajungând ei la Bileam, i-au spus: «Aşa zice Balac, fiul lui Ţipor, să nu te oprească nimic să nu vii la mine,

17 Căci cu mare cinste te voi primi şi tot ceea ce vei cere voi plini, numai vino, te rog, şi blestemă poporul acesta!»

18 Ci Bileam a răspuns şi a zis către voevozii lui Balac: «Dacă Balac mi-ar da casa sa plină de argint şi de aur, tot n’aş putea să calc porunca Domnului Dumnezeului meu, fie vorba despre orice lucru mic ori mare.

19 Şi acum mâneţi şi voi la mine, ca să ştiu ceea ce-mi va vorbi Domnul.»

20 Iar Dumnezeu a venit noaptea la Bileam şi i-a spus: «Dacă bărbaţii aceştia au venit să te cheme, du-te cu ei, însă să faci ceea ce îţi voi spune – aceea să faci!»

21 Şi s’a sculat Bileam de dimineaţă, şi punând samarul pe asina sa a plecat cu voevozii Moabului.

22 Dar mânia Domnului s’a aprins din pricină că el a plecat, iar îngerul Domnului i-a stat în drum ca un protivnic. – Ci el călărea pe asina sa însoţit de doi servitori. –

23 Asina însă a văzut pe îngerul Domnului stând în drum cu sabia scoasă şi s’a abătut din cale şi a apucat-o pe câmp. Atunci Bileam a lovit asina ca să se întoarcă iar pe drum.

24 Însă îngerul i-a ieşit înainte pe un drumeac îngust între vii, cu zid de o parte şi de alta.

25 Şi când asina a văzut pe îngerul Domnului s’a împins în perete şi a strâns piciorul lui Bileam de perete; iar el a început s’o bată.

26 Atunci îngerul Domnului a trecut mai departe şi a stătut într’un loc şi mai strâmt, fără potecă de cârmit nici la dreapta, nici la stânga.

27 Asina însă când a văzut pe îngerul Domnului, s’a cinchit sub Bileam. Şi Bileam s’a aprins de mânie şi a început să lovească asina cu toiagul.

28 Domnul atunci a deschis gura asinei şi ea a zis către Bileam: «Ce ţi-am făcut ţie de m’ai bătut de trei ori?»

29 Şi Bileam a răspuns asinei: «Fiindcă ţi-ai arătat zburdălnicia cu mine, de-aş fi avut o sabie în mână te-aş fi omorît!»

30 Asina a zis lui Bileam: «Oare eu nu sunt asina ta pe care ai călărit din tinereţile tale şi până în ziua de azi? Fost-am eu deprinsă să mă port aşa cu tine?» Şi el a răspuns: «Nu!»

31 Atunci Domnul a deschis ochii lui Bileam şi când a văzut pe îngerul Domnului stând în drum, cu sabia scoasă în mână, a căzut în genunchi şi s’a închinat cu faţa la pământ.

32 Şi îngerul Domnului a zis către el: «Pentru ce ai bătut asina ta de trei ori? Iată eu ţi-am ieşit înainte ca un protivnic, ca să-ţi tai drumul.

33 Dar asina ta m’a văzut şi s’a dat în lături din faţa mea de trei ori. De nu s’ar fi dat în lături te-aş fi omorît pe tine, iar pe ea aş fi lăsat-o cu viaţă!»

34 Şi Bileam a zis către îngerul Domnului: «Păcătuit-am fiindcă n’am ştiut că tu stai înaintea mea în drum. Şi acum, dacă acesta este lucru rău, mă voi întoarce».

35 Şi îngerul Domnului a spus lui Bileam: «Du-te cu bărbaţii aceia şi numai ce-ţi voi spune ţie, aceea să grăieşti!» Şi Bileam a plecat cu voevozii Moabului.

36 Şi a auzit Balac că soseşte Bileam şi i-a ieşit întru întâmpinare la Ar-Moab, care este pe râul de graniţă, Arnonul, la marginea ţării.

37 Şi a zis Balac către Bileam: «Iată eu am trimis la tine ca să te cheme. Pentru ce n’ai venit? Socotit-ai cu adevărat că eu nu pot să te răsplătesc cu cinste?»

38 Atunci Bileam i-a răspuns lui Balac: «Iată că am sosit! Dar putea-voi acum să-ţi spun ceva? Ci numai ce-mi va pune Dumnezeu în gura mea, aceea voi grăi!»

39 Şi a plecat Bileam împreună cu Balac şi au ajuns la Chiriat-Huţot.

40 Şi Balac a adus jertfă vite mari şi mici şi a trimis din ele lui Bileam şi voevozilor care îl însoţeau.

41 Iar dis-de-dimineaţă a luat Balac pe Bileam şi s’a suit cu el la Bamot-Baal, de unde se putea vedea marginea cea mai depărtată a taberii lui Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.