×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NUMERII

Capitolul 2

Locul celor douăsprezece seminţii ţn jurul cortului descoperirii.

1 Apoi a vorbit Dumnezeu cu Moise şi cu Aaron într’acest chip:

2 «Fiii lui Israil să-şi aşeze tabăra fiecare lângă steagul lui şi lângă semnele familiilor lor, înaintea cortului descoperirii şi în jur, acolo să poposească.

3 Mai întâi, spre răsărit să aşeze tabăra steagul taberei lui Iuda, cu ostile sale; şi Naason, fiul lui Aminadab, voevodul fiilor lui Iuda,

4 Împreună cu oştirea ieşită la numărătoare: şaptezeci şi patru de mii şase sute de inşi.

5 Lângă el să-şi aşeze tabăra seminţia lui Isahar, şi voevodul Natanail, fiul lui Ţuar,

6 Împreună cu oştirea ieşită la numărătoare: cincizeci şi patru de mii patru sute de inşi.

7 Apoi seminţia lui Zebulon şi voevodul fiilor lui Zebulon, Eliab, fiul lui Helon,

8 Împreună cu oştirea ieşită la numărătoare: cincizeci şi şapte de mii patru sute de oameni.

9 Toţi cei număraţi din tabăra lui Iuda au fost o sută optzeci şi şase de mii patru sute de inşi. Ei să pornească cei dintâi.

10 La miază-zi să aşeze tabăra steagul lui Ruben cu cetele lui şi voevodul fiilor lui Ruben, Eliţur, fiul lui Şedeur,

11 Împreună cu oştirea lui ieşită la numărătoare: patruzeci şi şase de mii cinci sute de oameni.

12 Alături de el să aşeze tabăra seminţia lui Simeon, şi voevodul fiilor lui Simeon, Şelumiel, fiul lui Ţurişadai,

13 Împreună cu oştirea ieşită la numărătoare: cincizeci şi nouă de mii trei sute de oameni.

14 Apoi seminţia lui Gad şi voevodul fiilor lui Gad, Eliasaf, fiul lui Reguel,

15 Împreună cu oştirea lui în număr de patruzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci de oameni.

16 Toţi cei număraţi din tabăra lui Ruben au fost o sută cincizeci şi una de mii patru sute cincizeci de insi, cete-cete. Ei să pornească în rândul al doilea.

17 După aceasta să pornească cortul descoperirii, tabăra leviţilor fiind în mijlocul celorlalte tabere, şi precum au poposit aşa să şi pornească, fiecare la rândul şi după steagul său.

18 La apus să fie cu tabăra steagul lui Efraim cu oștile sale şi voevodul fiilor lui Efraim, Elişama, fiul lui Amihud,

19 Împreună cu oştirea lui în număr de: patruzeci de mii cinci sute de inşi.

20 Alături, seminţia lui Manase şi Voievodul fiilor lui Manase, Gamaliil, fiul lui Pedaţur,

21 Împreună cu oştirea lui în număr de treizeci şi două de mii două sute de inşi.

22 Apoi seminţia lui Veniamin şi voevodul fiilor lui Veniamin, Abidan, fiul lui Ghedeon,

23 Împreună cu oştirea lui în număr de treizeci şi cinci de mii patru sute de inşi.

24 Toţi cei număraţi din tabăra lui Efraim au fost o sută opt mii o sută de inşi, după cetele lor. Ei să pornească în rândul al treilea.

25 La miază-noapte să fie cu tabăra steagul lui Dan cu oștile sale şi voevodul fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amişadai,

26 împreună cu oştirea lui ieşită la numărătoare: şaizeci şi două de mii şapte sute de inşi,

27 Alături să fie cu tabăra seminţia lui Aşer şi voevodul fiilor lui Aşer, Pa-ghiel, fiul lui Ocran,

28 împreună cu oştirea ieşită la numărătoare: patruzeci şi una de mii cinci sute de inşi.

29 Apoi seminţia lui Neftali şi voevodul fiilor lui Neftali, Alura, fiul lui Enan,

30 Împreună ou oştirea lui în număr de cincizeci şi trei de mii patru sute de inşi.

31 Toţi cei număraţi din tabăra lui Dan au fost o sută cinci zeci şi şapte de mii şase sute de inşi. Ei să pornească cei din urmă după steagurile lor.»

32 Aceştia au fost fiii lui Israil care au fost număraţi după familiile lor. Toţi cei număraţi şi împărţiţi în tabere şi în cete au fost şase sute şi trei de mii cinci sute cincizeci de inşi.

33 Dar leviţii n’au fost puşi la socoteală cu fiii lui Israil, aşa precum poruncise lui Moise Domnul.

34 Iar fiii lui Israil au făcut întocmai precum poruncise lui Moise Domnul: ei poposeau după steagurile lor şi tot aşa porneau la drum, fiecare după neamul şi după familia sa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.