×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NUMERII

Capitolul 18

Slujba şi veniturile preoţeşti.

1 Atunci a zis Domnul către Aaron: «Tu şi fiii tăi şi casa tatălui tău să purtaţi fărădelegea pentru locaşul sfânt, iar tu şi fiii tăi cu tine să luaţi asupra voastră fărădelegea pentru cinul preoţesc.

2 Şi tu apropie pe fraţii tăi, seminţia lui Levi, neamul părintelui tău, de tine şi lipeşte-i de tine ca să fie în slujba ta. Însă tu şi fiii tăi să slujiţi laolaltă înaintea cortului descoperirii.

3 Şi ei să poarte de grijă de cele trebuitoare pentru slujirea ta şi pentru slujirea la întregul cort, numai de odoarele sfinte şi de jertfelnic să nu se apropie, ca să nu muriţi şi voi, şi ei.

4 Să fie cât mai aproape de tine, ca să aibă grijă de cele trebuitoare pentru slujirea la cortul descoperirii şi pentru orişice slujbă la cort, şi nimeni din altă seminţie să nu se apropie de voi.

5 Să aveţi grijă de slujirea în locaşul sfânt şi la jertfelnic, ca mânia Domnului să nu se aprindă împotriva fiilor lui Israil.

6 Şi iată că eu am luat pe leviţi, fraţii voştri, din mijlocul fiilor lui Israil şi i-am adus dar Domnului, ca să facă slujbă la cortul descoperirii,!

7 Iar fiii tăi şi tu aveţi grijă de preoţia voastră, de toate lucrurile jertfelnicului şi de cele ce sunt dincolo de catapeteazmă: slujba aceasta s’o faceţi! Şi ca dar deosebit vă dau preoţia. Orice străin ar îndrăzni să se apropie să fie omorît!»

8 Şi Domnul a grăit mai departe cu Aaron: «Iată eu îţi voi da ţie grija pentru prinosul meu din pârgă; din toate darurile sfinte ale fiilor lui Israil îţi voi da ţie, pentru miruirea pe care ai primit-o, cât şi fiilor tăi, prin lege veşnică.

9 Iată ce ţi se cuvine ţie din prea sfintele daruri, în afară de cele ce se dau focului: orice dar, orice prinos, orice jertfă pentru păcat, orice jertfă pentru vină care se aduce, să fie prea sfinte daruri pentru tine şi pentru fiii tăi.

10 Să le mănânci în locul cel prea sfânt. Cei de parte bărbătească pot să mănânce din ele. Pentru tine să fie sfinte!

11 Iată ce se mai cuvine ţie: prinosul din pârgă şi darurile legănate toate le-am dat ţie, fiilor şi fiicelor tale, prin lege veşnică. Oricine din casa ta se simte curat să mănânce din ele.

12 Din tot ce este mai ales: din vin, din untdelemn şi din grâu, pârga pe care ei o aduc prinos Domnului, ţi-o dau ţie.

13 Orice pârgă din pământul lor pe care o vor aduce Domnului, să fie a ta. Tot cel curat din casa ta poate să mănânce din ea.

14 Orice este afierosit în Israil să fie al tău!

15 Orice întâi născut care deschide pântecele dintre oameni şi dintre dobitoace, pe care îl aduci jertfă, să fie al tău. Dar întâiul născut al omului să-l răscumperi, să răscumperi şi întâiul născut al dobitoacelor necurate.

16 Răscumpărarea să se facă de la o lună şi după preţăluirea ta: cinci sicli de argint, după siclul sfânt, care preţueşte douăzeci de ghere.

17 Întâiul născut al vitelor, sau întâiul născut al oilor, sau al caprelor să nu-i răscumperi: ei sunt sfinţi. Cu sângele lor să stropeşti jertfelnicul, iar grăsimea lor s’o fumegi jertfă arsă pe foc, întru miros de bună mireazmă Domnului.

18 Carnea lor să fie a ta: pieptul legănat şi şoldul drept ale tale să fie.

19 Orice prinos sfânt din pârgă pe care fiii lui Israil îl înalţă Domnului, ţi-l dau ţie, fiilor şi fiicelor tale, prin lege veşnică: acesta să fie un legământ deapururi sărbătoresc şi veşnic înaintea Domnului pentru tine şi pentru seminţia ta.»

20 Şi a mai zis Domnul către Aaron: «În ţara lor, tu să nu ai moştenire, nici parte să nu ai în mijlocul lor, căci eu sunt partea ta şi moştenirea ta în mijlocul fiilor lui Israil.

21 Şi fiilor lui Levi iată eu le-am dat toată zeciuala din Israil, ca moştenire pentru slujba pe care ei o îndeplinesc, slujba de la cortul descoperirii,

22 Ca să nu mai facă slujbă fiii lui Israil la cortul descoperirii şi să se încarce de păcate şi să moară,

23 Ci numai leviţii să slujească la cortul descoperirii şi ei să se încarce cu păcatul lor: această rânduială este hotărîre veşnică în neam de neamul vostru. Şi între fiii lui Israil ei să nu aibă moştenire,

24 Căci zeciuiala pe care fiii lui Israil o înalţă Domnului le-am dat-o lor moştenire, pentru aceasta hotărît-am lor ca în mijlocul fiilor lui Israil să nu aibă moştenire!»

25 Şi Domnul a mai rostit către Moise şi i-a zis:

26 «Vorbeşte leviţilor şi spune-le: «Când veţi lua zeciuiala de la fiii lui Israil pe care eu v’am dat-o de la ei ca moştenire, să înălţaţi ca zeciuiala Domnului o zecime din ea.

27 Şi prinosurile acestea înălţate vi se vor socoti vouă ca grâul din arie şi ca ceea ce dă afară din teasc.

28 Aşa să înălţaţi şi voi prinos Domnului din toate zeciuielile voastre pe care le veţi lua de la fiii lui Israil şi din ele să aduceţi dar Domnului, lui Aaron arhiereul.

29 Din toate darurile dăruite vouă, înălţaţi prinos Domnului din tot ce este mai bun, ca o datorie sfântă pe care s’o împliniţi!»

30 Şi să le mai zici: «Când veţi lua partea cea mai bună, zeciuiala se va socoti vouă ca ceea ce vine de la arie ori de la teasc,

31 Şi veţi putea-o mânca în orişice loc, voi şi familia voastră, căci aceasta este plata voastră pentru slujba voastră la cortul descoperirii.

32 De aceea voi nu vă veţi încărca de păcat când veţi lua partea cea mai bună şi nici nu veţi pângări sfintele daruri ale fiilor lui Israil şi nici nu veţi muri.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.