×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NUMERII

Capitolul 17

Adeverirea preoţiei lui Aaron.

1 Şi a grăit Domnul cu Moise aşa:

2 «Spune lui Eleazar, fiul lui Aaron arhiereul, să scoată căţuile din mijlocul văpăii şi să împrăştie focul departe, căci căţuile s’au sfinţit.

3 Şi din căţuile celor care au păcătuit împotriva lor înşişi să se facă foi subţiri pentru îmbrăcat jertfelnicul, căci ei le-au adus înaintea Domnului şi au fost sfinţite. Şi ele să fie semn pentru fiii lui Israil!»

4 Atunci a luat Eleazar preotul căţuile de aramă pe care le aduseseră cei arşi de foc şi le-a făcut foi pentru îmbrăcat jertfelnicul:

5 Pomenire pentru fiii lui Israil, ca să nu se apropie nimeni străin, care nu este din seminţia lui Aaron, să aducă jertfă de tămâie şi să nu i se întâmple ea lui Core şi celor din ceata lui, precum a rostit Domnul prin gura lui Moise.

6 Iar a doua zi întreaga obştie a fiilor lui Israil a cârtit împotriva lui Moise şi a lui Aaron şi i-au învinuit: «Voi aţi omorît norodul Domnului!»

7 Şi pe când obştia se adunase împotriva lui Moise şi a lui Aaron şi ei se îndreptau spre cortul descoperirii, iată că norul l-a acoperit şi s’a arătat slava Domnului.

8 Şi după ce Moise şi Aaron au ajuns în faţa cortului descoperirii,

9 Domnul a vorbit cu Moise şi Aaron astfel:

10 «Daţi-vă într’o parte din obştia aceasta, căci am să o mistuesc pe loc!» Dar ei au căzut cu faţa la pământ.

11 Şi a zis Moise către Aaron: «Ia căţuia şi pune într’însa foc de pe jertfelnic, presară şi tămâie şi du-te degrabă la obştie şi ispăşeşte-i păcatul, căci mânia a ieşit dinaintea Domnului şi a început bătaia».

12 Atunci a luat Aaron tot ce-i spusese Moise şi a alergat în mijlocul obştiei, dar iată că începuse bătaia norodului. Şi el a pus tămâie şi a făcut rugăciune de ispăşire pentru norod.

13 Şi s’a aşezat la locul între cei morţi şi cei vii, şi bătaia s’a curmat.

14 Şi au murit atunci din bătaia aceea paisprezece mii şapte sute de oameni, afară de cei morţi din pricina lui Core.

15 Apoi Aaron, după ce se curmase bătaia, s’a întors la Moise la uşa cortului descoperirii.

16 Şi a grăit cu Moise Domnul şi i-a zis:

17 «Spune fiilor lui Israil şi ia de la toţi voevozii, seminţie după seminţie, câte un toiag, adică douăsprezece toiege, şi fiecare să-şi scrie numele pe toiagul său.

18 Însă numele lui Aaron să-l scrii pe toiagul lui Levi, căci fiecare căpetenie de seminţie să aibă numai un toiag.

19 Şi să le pui în cortul descoperirii înaintea chivotului, acolo unde mă descopăr ţie,

20 Şi toiagul bărbatului pe care eu îl voi alege, va odrăsli. Astfel voi pune capăt cârtirii fiilor lui Israil, care cârtesc împotriva voastră.»

21 Şi a împărtăşit Moise lucrul acesta fiilor lui Israil, şi toţi voevozii i-au dat lui câte un toiag de fiecare seminţie, adică douăsprezece toiege, cu toiagul lui Aaron între toiegele lor,

22 Şi le-a aşezat Moise înaintea Domnului, în cortul descoperirii.

23 Iar a doua zi, au intrat Moise şi Aaron în cortul descoperirii şi iată că odrăslise toiagul lui Aaron, cel din seminţia lui Levi, îmbobocise, înflorise şi rodise migdale.

24 După aceasta a scos Moise toate toiegele de dinaintea Domnului în văzul tuturor fiilor lui Israil, şi ei au văzut şi fiecare şi-a luat toiagul său.

25 Atunci a poruncit Domnul lui Moise: «Du înapoi toiagul lui Aaron înaintea chivotului, să fie păstrat ca semn pentru fiii cei răzvrătiţi, ca să sfârşească o dată cu cârtirile şi să nu moară!»

26 Şi a făcut Moise întocmai, precum poruncise Domnul. Aşa a făcut!

27 După aceasta au zis fiii lui Israil lui Moise: «Iată murim, pierim, ne sfârşim cu toţii!

28 Oricine se apropie de locaşul Domnului trebue să moară! Să pierim oare cu toţii?»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.