×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NUMERII

Capitolul 13

Iscoadele trimise în Canaan.

1 Atunci a vorbit iarăşi Domnul cu Moise şi i-a zis:

2 «Trimite oameni ca să iscodească ţara Canaanului, pe care eu voi da-o fiilor lui Israil. Să trimiţi câte un om din fiecare seminţie, dar toţi să fie dintre voevozi!»

3 Şi Moise i-a trimis, după porunca Domnului, în pustiul Paran. Aceştia toţi erau voevozi ai fiilor lui Israil.

4 Iată care era numele lor. Din seminţia lui Ruben: Şamua, fiul lui Zacur;

5 Din seminţia lui Simeon: Safat, fiul lui Hori;

6 Din seminţia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune;

7 Din seminţia lui Isahar: Igal, fiul lui Iosif;

8 Din seminţia lui Efraim: Ozeea, fiul lui Nun;

9 Din seminţia lui Veniamin: Palti, fiul lui Rafu;

10 Din seminţia lui Zebulon: Gadiel, fiul lui Sodi;

11 Din seminţia lui Iosif, adică din seminţia lui Manase: Gadi, fiul lui Susi;

12 Din seminţia lui Dan: Amiel, fiul lui Ghemali;

13 Din seminţia lui Aşer: Setur, fiul lui Mihail;

14 Din seminţia lui Neftali: Nahbi, fiul lui Vofsi;

15 Din seminţia lui Gad: Gheuel, fiul lui Machi.

16 Acestea sunt numele oamenilor pe care i-a trimis să iscodească ţara Canaanului. Şi Moise a numit pe Ozeea fiul lui Nun, Iosua.

17 Şi i-a trimis Moise pe ei să iscodească ţara Canaanului, cu poruncă: «Suiţi-vă acolo prin Negheb, apoi să vă îndreptaţi spre munte,

18 Ca să vă daţi seama de ţară, ce popor locueşte într’însa: este tare ori slab, puţin ori mult;

19 Şi cum este ţara în care locueşte: mănoasă sau rea; cum sunt oraşele locuite: deschise sau întărite;

20 Cum este pământul: gras ori slab, dacă se află pomi sau nu. Fiţi bărbătoşi şi luaţi din roadele pământului.» Acestea se petreceau pe la pârguitul strugurilor.

21 Şi s’au suit ei şi au iscodit pământul din pustiul Ţin până la Rehob spre Hamat.

22 Şi au luat-o prin Negheb şi au ajuns până la Hebron, unde se aflau Ahiman, Şeşai şi Talmai, feciorii lui Enac. – Hebronul a fost zidit ou şapte ani înaintea Ţoanului din Egipt.

23 Şi când au ajuns în valea Eşcol, au tăiat de acolo o viţă, cu un ciorchin uriaş de poamă şi au pus-o pe o părângă dusă de doi inşi. Au mai luat şi rodii şi smochine.

24 Şi locul acela s’a chemat valea Eşcol, din pricina ciorchinului uriaş pe care l-au tăiat de acolo fiii lui Israil.

25 Iar după patruzeci de zile s’au întors de la iscodirea pământului.

26 Ei se duseră de se înfăţişară lui Moise, lui Aaron şi la toată obştia fiilor lui Israil în pustiul Paran, la Cadeş. Şi le-au dat de ştire atât lor cât şi la toată obştia de tot ceea ce au văzut şi le-au arătat şi roadele pământului.

27 Şi le-au povestit şi le-au spus: «Am intrat în ţara în care ne-aţi trimis, unde curge lapte şi miere. Iată şi roadele ei!

28 Numai că poporul care locueşte în ţara aceea este puternic, iar cetăţile sunt întărite şi foarte mari. Am văzut de asemeni şi pe feciorii lui Enac.

29 Amalec locueşte în Negheb. Hetiţii, Iebusiţii, Amoriţii locuesc în partea muntoasă, iar Canaaniţii locuesc la mare şi pe ţărmul Iordanului.

30 Dar Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise şi a zis: «Să ne suim şi să-l cuprindem, căci putem!»

31 Însă oamenii care îl însoţiseră au răspuns: «Nu îndrăznim să ne suim împotriva acelui popor, căci el este mai vânjos decât noi».

32 Şi au răspândit ei printre fiii lui Israil faimă rea despre ţara pe care au iscodit-o: «Pământul pe care l-am cutreerat ca să-l iscodim este un pământ care mistue pe locuitorii lui, şi tot norodul pe care l-am văzut într’însul este uriaş la statură.

33 Acolo am văzut uriaşi, pe feciorii lui Enac din neamul uriaşilor. Şi noi eram în ochii noştri ca şi în ochii lor ca nişte lăcuste!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.