×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NUMERII

Capitolul 12

Sora lui Moise pedepsită cu lepră.

1 Şi Maria vorbea cu Aaron despre Moise pentru femeia etiopiană pe care el o luase, – căci îşi luase o femeie etiopiană, –

2 Şi ziceau: «Oare numai prin Moise a grăit Dumnezeu? N’a vorbit el oare şi prin noi?» Domnul însă a auzit.

3 Şi Moise era blând foarte, mai mult decât toţi oamenii de pe faţa pământului.

4 Dar deodată Domnul a zis lui Moise, lui Aaron şi Mariei: «Ieşiţi câte trei la cortul descoperirii!» Şi ei au ieşit tustrei.

5 Atunci s’a pogorît Domnul într’un stâlp de nor şi a stătut la uşa cortului şi a chemat pe Măria şi pe Aaron. Şi ei intrară amândoi.

6 Şi le-a zis Domnul: «Ascultaţi cuvintele mele! Dacă este între voi cineva profet al Domnului, eu mă descopăr în vedenie şi în vis vorbesc cu el.

7 Nu este tot aşa şi cu robul meu Moise. El s’a dovedit credincios în toată casa mea. r

8 Eu îi vorbesc gură către gură, la vedere şi nu în ghicitură, şi el priveşte chipul Domnului. Pentru ce deci nu vă temeţi şi ponegriţi pe robul meu Moise?»

9 Ci mânia Domnului s’a aprins împotriva lor şi el s’a dus.

10 Şi când norul s’a depărtat de deasupra cortului, iată că Maria era albă de lepră ca zăpada. Şi întorcându-se Aaron spre Maria, iată că ea era leproasă.

11 Atunci a grăit Aaron către Moise: «O, doamne, să nu ispăşim, păcatul pe care l-am săvârşit şi cu care ne-am făcut vinovaţi!

12 O, să nu fie ea ca un copil mort care iese din pântecele maicii sale, cu trupul pe jumătate mâncat!»

13 Atunci a strigat Moise către Domnul şi i-a zis: «O, Doamne, rogu-te, tămădueşte-o!»

14 Dar Domnul a răspuns lui Moise: «Dacă părintele său ar fi scuipat-o în faţă, n’ar fi trebuit ea să stea ruşinată şapte zile? Să stea la opreală şapte zile afară din tabără, după care poate să intre!»

15 Şi Maria a stat la opreală afară din tabără şapte zile. Şi poporul n’a pornit la drum până când Maria a intrat din nou în tabără.

16 După aceasta poporul a plecat din Haţerot şi s’a oprit cu tabăra în pustia Paran.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.