×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL MALEAHI

Capitolul 3

Alte îndemnuri si mustrări. Vremea lui Mesia se apropie.

1 «Iată că eu voi trimite pe îngerul meu şi va găti cale înaintea feţei mele, şi îndată va intra în templul său Domnul pe care îl căutaţi şi îngerul legământului pe care voi îl voiţi. Iată că vine!», – zice Domnul Savaot.

2 Dar cine va putea să rabde ziua venirii lui şi cine va sta drept, când el se va arăta? Căci el este ca focul turnătorului şi ca leşia piuarului.

3 Şi el va începe să topească şi să curăţe argintul, şi va curăţa pe fiii lui Levi şi-i va lămuri ca pe aur şi ca pe argint, ca ei să aducă Domnului jertfe întru dreptate.

4 Atunci jertfa lui Iuda şi a Ierusalimului plăcută va fi Domnului, ca înainte vreme, ca în anii cei de altădată.

5 «Şi voi veni la voi, ca să vă judec, şi voi fi martor grabnic împotriva vrăjitorilor, a desfrânaţilor şi a celor care jură strâmb, împotriva celor care asupresc pe simbriaş, pe văduvă şi pe orfan, împilează pe cel străin şi nu se tem de mine», – zice Domnul Savaot.

6 «Căci eu sunt Domnul şi nu m’am schimbat, şi voi sunteţi mereu fiii lui Iacob.

7 Din zilele părinţilor voştri v’aţi depărtat de la îndreptările mele şi nu le-aţi păzit. Pocăiţi-vă, ca şi eu să mă întorc spre voi», – zice Domnul Savaot. «Dar voi întrebaţi: «Cum să ne pocăim?»

8 Este oare cu cale ca omul să înşele pe Dumnezeu, cum mă înşelaţi, şi tot voi să întrebaţi: «Cum te-am înşelat?» Cu zeciuielile şi cu pârga!

9 Să fiţi blestemaţi cu blestem greu, şi tot mă înşelaţi! Tot norodul laolaltă este înşelător!

10 Aduceţi toate zeciuielile în jitniţele mele, ca să fie merinde în templul meu, şi ispitiţi-mă cu aceasta», – zice Domnul Savaot, – «şi veţi vedea că voi deschide stăvilarele cerului şi vă voi vărsa binecuvântare cu prisosinţă.

11 Şi voi certa forfocarul, spre binele vostru, ca să nu strice rodul ţarinilor voastre şi via voastră de la câmp să nu mai rămână stearpă», – zice Domnul Savaot.

12 «Şi toate neamurile vă vor ferici pe voi, căci veţi fi o ţară mândră», – zice Domnul Savaot.

13 «Aţi vorbit cuvinte grele împotriva mea», – zice Domnul. «Şi voi grăiţi: «Ce am spus împotriva ta?»

14 Aşa aţi spus: «Este trudă zadarnică să slujim pe Dumnezeu! Ce câştig am avut că am păzit pravila sa şi am umblat în haine de jale, înaintea Domnului Savaot?

15 De aceea noi acum fericim pe cei trufaşi! Celor ce săvârşesc fărădelegi le merge bine! Celor ce nu le pasă de Dumnezeu scapă teferi!»

16 Şi când cei ce cinstesc pe Domnul grăiau aşa unul cu altul, Domnul a luat aminte şi i-a ascultat şi scris a fost, în faţa lui, pomelnicul celor care se tem de Domnul şi cinstesc numele său.

17 «Fi-vor aceştia pentru mine», – zice Domnul Savaot, – «în ziua în care voi face judecată, ca o avere a mea, şi-i voi cruţa pe ei precum cruţă părintele pe feciorul lui care îl slujeşte.

18 Atunci veţi pricepe voi şi veţi face osebire între cel drept şi cel păcătos, între cel care slujeşte pe Dumnezeu şi cel ce nu-l slujeşte!

19 Căci, iată, vine ziua dogoritoare ca un cuptor. Şi toţi cei trufaşi şi care făptuesc fărădelegea vor fi ca paiele, iar ziua care vine îi va mistui de istov», – zice Domnul Savaot. «Şi nu va rămânea dintr’înşii nici rădăcină, nici rămuriş.

20 Iar pentru voi cei care cinstiţi numele meu, răsări-va soarele dreptăţii, aducând tămăduire pe aripile lui, şi veţi ieşi şi veţi zburda ca viţeii din staul.

21 Şi veţi călca în picioare pe cei fără de lege, care se vor preface în colb, sub tălpile picioarelor voastre, în ziua când eu voi sta la judecată», – zice Domnul Savaot.

22 «Aduceţi-vă aminte de legea lui Moise, slujitorul meu, pe care i-am dat-o cu poruncă în muntele Horeb, pentru tot Israilul, cu orânduirile şi îndreptările ei.

23 Iată că eu vă trimit pe Ilie proorocul, până a nu sosi ziua Domnului cea mare şi înfricoşată.

24 El va îndupleca inima părinţilor către fii şi inima fiilor către părinţii lor, ca să nu viu şi să lovesc pământul cu prăpăd!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.