×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL MALEAHI

Capitolul 1

Nerecunoştinţa poporului. Certarea preoţilor nevrednici.

1 Proorocie. Cuvântul Domnului către Israil prin graiul lui Maleahi.

2 «V’am iubit pe voi», – zice Domnul, – «dar voi m’aţi întrebat: «În ce fel ne-ai iubit tu?» «Oare Esau nu este fratele lui Iacob?» – zice Domnul, – «şi am iubit numai pe Iacob,

3 Şi pe Esau l-am urît şi am prefăcut munţii lui în pustietate şi moştenirea lui am dat-o şacalilor pustiului.

4 Şi dacă Edomul zice: «Am fost nimiciţi şi noi iarăşi vom zidi la loc dărâmăturile noastre!…», aşa grăieşte Domnul Savaot: «Voi veţi zidi, dar eu voi dărâma, şi ei vor fi numiţi: «Ţara fărădelegii şi popor împotriva căruia Domnul şi-a întărit în veac urgia sa».

5 Şi veţi vedea cu ochii voştri şi veţi spune: «Mare este Domnul şi dincolo de cuprinsul lui Israil!»

6 «Feciorul cinsteşte pe tatăl său şi sluga se teme de stăpânul său; şi dacă eu sunt părinte, unde este cinstea ce trebue să mi-o daţi? Şi dacă sunt stăpân, unde este teama faţă de mine? – vă întreabă Domnul Savaot pe voi, preoţii, care dispreţuiţi numele meu. Dar voi răspundeţi: «Cum am dispreţuit numele tău?»

7 «Voi aduceţi jertfă pe altarele mele prinoase spurcate de pâine şi ziceţi: «Cu ce te-am necinstit?» Cu vorba voastră: «Masa Domnului este de ocară!»

8 «Şi când aduceţi jertfă un dobitoc orb n’aveţi vină? Când aduceţi, la jertfă, unul şchiop ori cu racilă, n’aveţi vină? Ia adu-l la satrapul tău: te va primi sau se va uita la faţa ta?» – zice Domnul Savaot.

9 «Şi acum îmbunaţi faţa lui Dumnezeu, rugându-vă ca să vă fie milostiv, căci prin mâinile voastre s’a făcut una ca aceasta. Poate îşi va întoarce faţa către voi», – zice Domnul Savaot.

10 «O, de-ar închide cineva din voi uşile templului, ca să nu mai aprindeţi în zadar focul pe jertfelnicul meu! Nu simt nici o plăcere pentru voi», – zice Domnul Savaot, – «şi nu mi-este inima la prinoasele aduse de mâinile voastre.

11 Căci, de la răsăritul soarelui şi până la apusul lui, mare este numele meu printre neamurile păgâne, şi în orice loc se aduc jertfe de tămâie întru numele meu şi prinoase curate, fiindcă numele meu este mare între popoare!» – zice Domnul Savaot.

12 «Ci voi îl pângăriţi când ziceţi: «Masa Domnului este spurcată şi prinoasele de mâncare de pe ea sunt de dispreţuit».

13 Şi mai ziceţi: «Ce trudă cu slujba noastră!» Şi o defăimaţi!» – zice Domnul Savaot – «şi dobitoace cu beteşug, şchioape sau cu racilă, de acestea-i jertfiţi lui! Primi-le-voi din mâna voastră?» – zice Domnul.

14 «Blestemat să fie omul viclean, în a cărui turmă se află dobitoc de parte bărbătească, şi făcând juruinţă, aduce Domnului jertfă un dobitoc prăpădit, căci eu sunt mare împărat», – zice Domnul Savaot, – «şi numele meu este înfricoşat între neamuri!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.