×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ZAHARIA

Capitolul 9

Păgânii vor fi smeriţi şi Israil va fi mântuit.

1 Proorocie. Iată care este cuvântul Domnului pentru ţara Hadrac şi pentru Damasc, cetatea domnească, – fiindcă ale Domnului sunt cetăţile Siriei şi toate seminţiile lui Israil, –

2 Aşijderea şi despre Hamat cu care se megieşeşte, cum şi despre Tir şi despre Sidon, căci ele sunt osebit de înţelepte.

3 Tirul şi-a zidit întărituri şi şi-a strâns argint, ca pulberea, şi aur, ca tina de pe uliţe.

4 Dar iată că Domnul îl va cuceri şi va prăvăli în mare bogăţia lui, şi el însuşi va fi mistuit de foc.

5 Ascalonul va vedea şi se va spăimânta, Gaza va fi cuprinsă de dureri năprasnice şi Ecronul la fel, căci a rămas de ruşine întru nădejdea lui. Regele din Gaza va pieri şi Ascalonul pustiu va rămânea.

6 Adunătură de popoare va locui în Aşdod şi trufia Filistenilor voi sfărâma-o.

7 «Şi le voi scoate sângele jertfelor din gură şi prinoasele idoleşti dintre dinţi, astfel că şi aceste cetăţi vor rămânea ale Dumnezeului nostru şi vor fi ca o ramură a lui Iuda, iar Ecroniţii vor fi ca Iebusiţii.

8 Şi voi aşeza o strajă în jurul casei mele, ca nimeni din cei ce se duc şi se întorc şi nici un împilător să nu-şi mai facă drum pe acolo, căci, iată, eu priveghez cu ochii mei!

9 Bucură-te foarte, fiica Sionului, veseleşte-te, fiica Ierusalimului, căci, iată, împăratul tău vine la tine: drept şi mântuitor; smerit şi călare pe asin, şi pe mânzul asinei.

10 «El va nimici carele din Efraim şi caii din Ierusalim, iar arcul de război se va frânge». El va vesti popoarelor pacea şi împărăţia lui se va întinde de la o Mare până la cealaltă Mare şi de la Eufrat până la marginile pământului.

11 «Tot aşa, pentru sângele legământului tău, voi da drumul robilor tăi, din fântâna cea fără de apă.

12 Întoarceţi-vă în cetatea întărită, voi robi plini de nădejde! Chiar astăzi vă dau de veste: Îţi voi răsplăti de două ori!

13 Căci am întins pe Iuda ca pe un arc şi pe Efraim îl pun săgeată pe coardă. Şi voi asmuţi pe fii tăi, Sioane, împotriva fiilor tăi, Iavane, şi te voi preface în sabie de viteaz.»

14 Şi Domnul se va arăta deasupra lor şi săgeţile lui vor licări ca fulgerul, şi Domnul Dumnezeu va suna din trâmbiţă şi va porni în vijelia de la miază-zi.

15 Domnul Savaot îi va lua sub ocrotirea sa, iar ei vor nimici şi vor călca în picioare pe purtătorii de praştie, şi vor bea sângele duşmanilor şi vor fi înfierbântaţi ca de vin şi vor fi plini ca năstrapele de la jertfelnic şi ca unghiurile altarului.

16 Şi în ziua aceea va mântui Domnul Dumnezeul lor pe poporul său, care este turma sa, şi ei vor fi ca pietre scumpe într’o diademă, strălucind în ţara sa.

17 Ce fericire şi ce mândreţe va fi atunci în ţară! Grâul va creşte pe flăcăi şi vinul pe fecioare!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.