×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ZAHARIA

Capitolul 6

Vedenia cu cele patru care. Cununa pusă pe capul arhiereului.

1 Şi când am ridicat iarăşi ochii mei şi m’am uitat, am văzut că ieşeau patru care dintre cei doi munţi, şi munţii erau de aramă.

2 La carul cel dintâi erau înhămaţi cai roibi, iar la carul cel de-al doilea cai negri.

3 La cel de-al treilea car erau înhămaţi cai albi, iar la cel de-al patrulea cai pintenogi voinici.

4 Şi mi-am luat îndemnul şi am întrebat îngerul cel care grăia cu mine: «Ce sunt aceştia, Doamne!»

5 Atunci mi-a răspuns îngerul şi mi-a zis: «Acestea sunt cele patru vânturi ale cerului, care ies, după ce s’au înfăţişat înaintea stăpânului întregului pământ.

6 Carul înhămat cu cai negri se îndreaptă spre ţara cea de la miazănoapte, cel cu cai albi către ţara dinspre îăsărit, iar cel cu cai pintenogi spre ţara dinspre miază-zi.

7 Şi caii cei voinici ieşiră şi voiau să pornească să cutreere pământul. Şi când el le-a zis: «Plecaţi şi cutreeraţi pământul!», ei ieşiră să cutreere pământul.

8 Atunci a strigat el către mine şi mi-a grăit aşa: «Vezi! Cei ce se îndreaptă către ţara cea de la miază-noapte au potolit Duhul meu, în părţile de la miază-noapte.»

9 Şi a fost iarăşi cuvântul Domnului către mine şi mi-a zis:

10 «Ia darurile celor ce sunt în robie, aduse de Heldai, de Tobie şi de Iedaia, şi du-te tu însuţi în ziua aceea, du-te în casa lui Iosia, feciorul lui Sofonie, unde ei au sosit din Babilon.

11 Şi luând argint şi aur, să faci o cunună şi s’o pui pe capul arhiereului Iosua, feciorul lui Ioţadac,

12 Şi să-i grăieşti lui într’acest chip: «Aşa grăieşte Domnul Savaot: Vezi! Aici este un om cu numele Vlăstar, care va vlăstări şi va zidi templul Domnului.

13 El va zidi templul Domnului şi el va fi înveşmântat cu slavă şi va şedea pe tronul său şi va domni, şi arhiereul va fi de-a-dreapta lui şi între amândoi va fi un sfat de pace.

14 Şi cununa să fie pusă pentru pomenirea lui Heldai, a lui Tobie şi a lui Iedaia şi în cinstea feciorului lui Sofonie, în templul Domnului.

15 Şi oameni de la mari depărtări vor veni şi vor zidi la templul Domnului, şi atunci voi veţi cunoaşte că Domnul Savaot m’a trimis la voi. Şi aceasta se va adeveri dacă veţi asculta de glasul Domnului Dumnezeului vostru!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.