×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ZAHARIA

Capitolul 4

Altă vedenie: candelabrul şi măslinii de lângă el.

1 Şi îngerul care grăia cu mine iarăşi mă deşteptă, ca pe un om pe care îl trezeşti din somn,

2 Şi mă întrebă: «Ce vezi?» Şi eu îi răspunsei: «Iată, văd un candelabru cu totul de aur, cu şapte candele, iar deasupra candelabrului se află un vas cu untdelemn din care pornesc şapte ţevi către cele şapte candele.

3 Şi alături sunt doi măslini, unul de-a-dreapta vasului cu untdelemn şi altul de-a-stânga vasului.»

4 Şi am întrebat iarăşi pe îngerul care grăia cu mine: «Ce sunt acestea, Doamne?»

5 Şi mi-a răspuns îngerul cel care grăia cu mine astfel: «Oare nu ştii ce sunt toate acestea?» Şi am zis: «Nu, Doamne!»

6 Şi mi-a vorbit iar şi a zis: «Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel: Nu întru tărie şi nici întru vârtute, ci întru Duhul meu», – zice Domnul Savaot.

7 «Ce eşti tu, munte înalt? înaintea lui Zorobabel să te prefaci în câmpie. Şi el va ridica piatra cea din creştet în strigătele mulţimii: «Cât este de slăvită!»

8 Şi a fost cuvântul Domnului către mine şi mi-a zis:

9 «Mâinile lui Zorobabel au pus temelia templului acestuia şi tot mâinile lui să-l isprăvească. Atunci tu vei şti că Domnul Savaot m’a trimis.

10 Căci cine a defăimat ziua acestor mici începuturi? Veseli-se-vor curând şi vor vedea piatra cea din urmă în mâna lui Zorobabel. Iar aceste şapte candele sunt ochii Domnului care cutreeră tot pământul.»

11 Şi mi-am luat îndemnul şi l-am mai întrebat: «Ce însemnează aceşti măslini, unul de-a-dreapta şi altul de-a-stânga candelabrului?»

12 Şi l-am întrebat şi a doua oară: «Ce va să zică cele două crăngi de măslin, care sunt lângă cele două pâlnii de aur prin care se lasă în jos untdelemnul?»

13 Şi mi-a grăit astfel: «Oare nu ştii ce va să zică acestea?» Şi am răspuns: «Nu, Doamne!»

14 Şi el m’a lămurit: «Aceştia sunt cei doi fii unşi, slujitorii Domnului a tot pământul!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.