×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ZAHARIA

Capitolul 3

Aşezarea preoţiei. Arhiereul Iosua, învinuit de Satana, este apărat de Domnul.

1 Şi mi-a arătat apoi pe Iosua arhiereul stând înaintea îngerului Domnului, pe când Satana stătea la dreapta lui, ca să-l învinuiască.

2 Şi a zis Domnul lui Satana: «Ceartă-te pe tine Domnul, diavole, ceartă-te pe tine Domnul cel care a ales Ierusalimul! Acesta, nu este el oare un tăciune scos din foc?»

3 Şi era Iosua îmbrăcat în veşminte murdare şi stătea înaintea îngerului.

4 Şi a rostit şi a poruncit slugilor oare stăteau înaintea lui astfel: «Dezbrăcaţi-l de veşmintele cele murdare!» Şi i-a zis lui: «Iată ţi-am iertat fărădelegile tale şi te-am îmbrăcat cu veşmânt de prăznuire!»

5 Şi a mai zis: «Puneţi mitră curată în capul lui!» Şi ei îi puseră mitră curată în cap şi îl înveşmântară, în vreme ce îngerul Domnului stătea de faţă.

6 Şi îngerul Domnului i-a hotărît lui Iosua astfel:

7 «Aşa zice Domnul Savaot: Dacă vei umbla în căile mele şi dacă vei fi credincios slujirii mele, atunci vei fi chivernisitor al templului meu şi vei priveghia peste curţile mele şi îţi voi îngădui să intri aici cu aceia care sunt slujitorii mei.

8 Ascultă deci, tu arhiereule Iosua, tu şi cei ce slujesc înaintea feţei tale, căci ei sunt semne minunate. Căci, iată, eu voi aduce pe servul meu Vlăstar.

9 Iată piatra pe care am pus-o înaintea lui Iosua, pe care piatră sunt şapte ochi, şi pe ea voi sculpta chipul care i se cuvine», – zice Domnul Savaot, – «şi într’o singură zi voi nimici fărădelegea ţării acesteia.

10 În ziua aceea», – zice Domnul Savaot, – «fiecare din voi va îmbia pe vecinul său sub viţa şi sub smochinul său.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.