×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ZAHARIA

Capitolul 2

Vedenia cu cele patru coarne şi patru făurari. Domnul va alege iarăşi Ierusalimul.

1 Şi când mi-am ridicat ochii şi am privit, iată că am văzut patru coarne.

2 Şi am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine: «Ce sunt acestea?»Iar el mi-a răspuns: «Acestea sunt coarnele care au împrăştiat pe Iuda, pe Israil şi Ierusalimul!»

3 Apoi Domnul mi-a arătat patru făurari.

4 Şi eu am zis: «Ce vor să facă aceştia?» Răspunsu-mi-a: «Iată coarnele care au risipit pe Iuda, încât nimeni nu mai îndrăznea să ridice capul. Iar aceştia au venit să ascuţă securile şi să doboare la pământ coarnele acelor popoare care şi-au ridicat cornul împotriva ţării lui Iuda, ca să o risipească.»

5 Şi când mi-am ridicat ochii şi m’am uitat – iată un om care ţinea în mână o funie de măsurat.

6 Şi i-am zis: «Încotro ai pornit?» Şi el mi-a răspuns: «Să măsor Ierusalimul, ca să văd care este lungimea şi lăţimea lui!»

7 Şi iată că s’a arătat îngerul care grăia cu mine şi alt înger a ieşit întru întâmpinarea lui,

8 Şi i-a grăit aşa: «Aleargă degrabă şi spune tânărului acestuia: Ierusalimul va fi locuit ca oraş deschis, atât de mare va fi mulţimea dobitoacelor şi oamenilor dinlăuntrul lui;

9 Şi eu voi fi un zid de foc de jur-împrejur», – zice Domnul, – «şi slava sa în mijlocul său.

10 Sculaţi, sculaţi şi fugiţi din ţara cea de miază-noapte», – zice Domnul, – «căci vă voi aduna din cele patru vânturi ale cerului.

11 Scoală şi-ţi află scăparea în Sion, tu care sălăşlueşti în Babilon!»

12 Căci aşa zice Domnul Savaot: «Pentru slăvirea sa, el m’a trimis la popoarele păgâne care vă jăfuiseră pe voi, căci cel care se atinge de voi se atinge de lumina ochiului său!

13 Dar să mai ştii! Căci îmi voi roti mâna mea peste ei, ca ei să ajungă pradă pentru cei care acum sunt robii lor!» Şi atunci veţi cunoaşte că Domnul Savaot m’a trimis.

14 «Bucură-te şi te veseleşte, fiica Sionului, căci iată eu voi locui în mijlocul tău», – zice Domnul.

15 «Şi în ziua aceea, multe noroade se vor lipi de Domnul şi vor ajunge poporul meu şi eu voi locui în mijlocul tău». Atunci vei şti că Domnul Savaot m’a trimis la tine.

16 Şi va lua Domnul pe Iuda ca moştenire a sa în ţara cea sfântă, şi va alege iarăşi Ierusalimul.

17 Să tacă tot trupul înaintea Domnului, căci el s’a deşteptat din locaşul său cel sfânt.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.