×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ZAHARIA

Capitolul 14

Judecata Ierusalimului şi a apăsătorilor lui. Strălucirea viitoare a cetăţii, căci Domnul va fi împărat peste tot pământul.

1 Iată că vine ziua Domnului, când averea ta va fi prădată şi va fi împărţită între zidurile tale.

2 Şi voi aduna la luptă împotriva Ierusalimului pe toate noroadele, şi cetatea va fi luată şi casele vor fi jăfuite şi femeile vor fi necinstite, şi jumătate din cetate va fi dusă în robie, iară poporul care va mai fi rămas nu va fi stârpit din cetate.

3 Atunci Domnul va ieşi la luptă şi se va război împotriva acestor popoare, ca în zilele luptelor sale, ca în vreme de război.

4 Şi în ziua aceea se vor sprijini picioarele sale pe Muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului la răsărit; iară Muntele Măslinilor se va despica în două de la răsărit la apus şi se va face o vale mare foarte, şi jumătate din munte se va trage înapoi spre miazănoapte, şi cealaltă jumătate spre miază-zi.

5 Şi voi veţi alerga prin valea munţilor mei, deoarece valea munţilor se va întinde până la locul unde eu voi da izbăvire. Şi veţi alerga cum aţi alergat de frica cutremurului, în vremea domniei lui Uzia, regele lui Iuda. Atunci va veni Domnul Dumnezeul meu şi toţi sfinţii împreună cu el.

6 În ziua aceea nu va mai fi lumină, ci frig şi ger.

7 Va fi o zi fără pereche, pe care Domnul singur o ştie: nu va fi nici zi, nici noapte, ci la vremea serii va fi lumină.

8 Iar în ziua aceea, va izvorî din Ierusalim apă vie: un braţ se va îndrepta către Marea cea de la răsărit, şi alt braţ spre Marea cea de la apus. Şi va fi aşa şi vara şi iarna.

9 Şi va fi Domnul împărat peste tot pământul. În ziua aceea va fi Domnul unul singur, şi tot aşa şi numele său unul singur.

10 Ţara întreagă se va preface în câmpie, de la Gheba şi până la Rimon, spre miază-zi de Ierusalim. Iar Ierusalimul va fi ridicat în slăvi şi va sta sălăşluit pe locul unde se găseşte, de la poarta lui Veniamin şi până la locul porţii celei dintâi, adică până la poarta din Colţ, şi de la turnul lui Hananeel până la teascurile regelui.

11 Şi vor sălăşlui într’însul şi nu-l va mai ajunge nici un blestem, ci Ierusalimul va fi locuit în pace.

12 Dar iată care va fi prăpădul cu care Domnul va pierde toate popoarele care s’au războit împotriva Ierusalimului: trupul duşmanului va putrezi de-a’n picioarele, ochii îi vor putrezi în orbite şi limba în gură.

13 În ziua aceea va fi, de la Domnul, mare turburare printre ei şi fiecare va apuca de mână pe aproapele său şi-şi vor ridica mâna unii împotriva altora.

14 Şi Iuda se va război împotriva Ierusalimului şi bogăţia tuturor popoarelor vecine: aur, argint şi veşminte multe, vor fi strânse la un loc.

15 Şi la fel cu acest prăpăd va fi prăpădul care va lovi calul, catârul, cămila, asinul şi toate dobitoacele care vor fi în taberile de război.

16 Şi toţi cei rămaşi cu viaţă, dintre popoarele acelea care veniseră să se războiască împotriva Ierusalimului, se vor sui în fiecare an să se închine împăratului, Domnul Savaot, şi să prăznuiască sărbătoarea corturilor.

17 Iară cele din neamurile pământului care nu vor veni să se închine, în Ierusalim, împăratului Domnului Savaot, nu vor avea parte de ploaie.

18 Şi dacă norodul Egiptenilor nu se va sui şi nu va veni la sărbătoare, şi peste ei va veni bătaia în care Domnul va bate acele neamuri ce nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea corturilor.

19 Aceasta deci va fi pedeapsa Egiptului şi pedeapsa tuturor neamurilor care nu se vor sui în Ierusalim să prăznuiască sărbătoarea corturilor.

20 În ziua aceea va fi scris pe oale şi căldări: «Sfânt lui Dumnezeu!» Şi vor fi căldările din templul Domnului ca şi cupele înaintea jertfelnicului.

21 Şi orişice căldare din Ierusalim şi din Iuda va fi sfântă Domnului Savaot, încât toţi cei ce vor veni să jertfească le vor lua şi vor fierbe carne. Şi nu va mai fi nici un neguţător, în ziua aceea, în templul Domnului Savaot.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.