×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ZAHARIA

Capitolul 13

Curăţirea lui Israil.

1 În vremea aceea, un izvor de apă curgătoare se va deschide în casa lui David şi pentru locuitorii Ierusalimului, spre curăţirea de păcat şi de orice altă întinare.

2 «Şi în ziua aceea», – zice Domnul Savaot, – «voi stârpi din ţară numele idolilor, ca nimeni să nu-i mai pomenească, aşijderea voi da afară din ţară pe profeţi şi duhul cel spurcat.

3 Şi dacă va mai profeţi cineva, atunci zice-vor către el tatăl său şi mama sa, care l-au născut: «Tu trebue să mori, fiindcă ai grăit minciună în numele Domnului!» Şi atunci tatăl său şi mama sa, care l-au născut, îl vor străpunge, fiindcă s’a apucat să proorocească.

4 Şi în ziua aceea se vor ruşina proorocii, fiecare de vedenia lui, când va grăi ca prooroc, şi nu se vor mai înveşmânta cu veşmânt de păr, ca să înşele mai temeinic.

5 Şi fiecare va zice: «Eu nu sunt prooroc, ci sunt plugar, căci ogorul a fost averea mea din tinereţile mele».

6 Şi dacă va fi întrebat: «Ce sunt rănile acestea de pe mâinile tale?» El va răspunde: «Am fost rănit în casa prietenilor mei!»

7 «Sabie, scoală-te împotriva păstorului meu şi împotriva omului care îmi este tovarăş», – zice Domnul Savaot. «Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile, iară eu îmi voi întoarce mâna mea împotriva celor mai mici.

8 Şi în toată ţara,» – zice Domnul, – «două părţi vor fi prăpădite şi vor pieri, şi va rămânea în ea numai a treia parte,

9 Iar pe cei din această a treia, îi voi băga în foc şi îi voi lămuri cum se lămureşte argintul, şi-i voi încerca cum se încearcă aurul. Ei vor chema numele meu, şi eu îi voi auzi şi voi zice: «Acesta este norodul meu», şi ei vor răspunde: «Domnul este Dumnezeul meu!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.