×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ZAHARIA

Capitolul 12

Biruinţa desăvârşită a lui Israil şi viaţa lui nouă.

1 Proorocie. Cuvântul Domnului despre Israil. Aşa grăieşte Domnul care întinde cerurile ca un cort şi aşterne temeliile pământului şi înfiripă duhul omului înlăuntrul lui.

2 «Ci voi să luaţi aminte!… Eu voi face Ierusalimul cupă de ameţeală pentru toate popoarele învecinate şi tot aşa îi va veni şi rândul lui Iuda, când Ierusalimul va fi împresurat.

3 Şi în ziua aceea voi preface Ierusalimul în piatră de povară pentru toate popoarele şi orişicine o va ridica se va scrijila, şi se vor aduna împotriva lui toate popoarele pământului.

4 În ziua aceea», – zice Domnul, – «voi lovi toţi caii cu spaimă şi pe călăreţi cu nebunie; şi voi sta cu ochii deschişi la casa lui Iuda şi pe toţi caii noroadelor îi voi lovi cu orbire.

5 Atunci vor grăi în inima lor voevozii lui Iuda: «Bărbăţia locuitorilor Ierusalimului este întru Domnul Savaot, Dumnezeul lor!»

6 În ziua aceea voevozii lui Iuda vor fi ca un lighean de jăratic în mijlocul lemnelor şi ca o torţă aprinsă într’un stog de snopi, ca să mistuie toate popoarele care stau în preajmă, la dreapta şi la stânga, dar Ierusalimul să sălăşluiască şi mai departe pe locul lui, în Ierusalim!»

7 Şi Domnul va restatornici, mai întâi, corturile lui Iuda, ca seminţia casei lui David şi trufia locuitorilor Ierusalimului să nu se ridice deasupra lui Iuda.

8 În ziua aceea va ocroti Domnul pe cei ce locuesc în Ierusalim, încât cel mai bicisnic dintre ei să fie ca David, iar casa lui David să fie ca însuşi Dumnezeu, ca îngerul Domnului care merge înaintea lor.

9 «Şi în ziua aceea mă voi strădui să stârpesc toate popoarele care s’au pornit împotriva Ierusalimului.

10 Dar peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului voi revărsa duh de milostivire şi de rugăciune, ca ei să-şi aţintească privirile spre mine, pe care ei l-au străpuns, şi să plângă după el, ca după un fiu unul-născut şi să se jelească ei ca la moartea celui întâi născut.»

11 În ziua aceea, va fi plângere mare în Ierusalim, cum a fost la Hadadrimon în câmpia de la Migron.

12 Ţara va fi în mare jale, fiecare familie deosebit: familia din casa lui David pentru ea şi femeile pentru ele; familia din casa lui Natan deosebit şi femeile lor deosebit;

13 Familia din casa lui Levi pentru sine şi femeile lor la fel; familia din casa lui Şimei deosebit şi femeile aşijderea.

14 Toate familiile care mai sunt, fiecare pentru sine şi femeile lor iarăşi pentru sine.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.