×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ZAHARIA

Capitolul 11

Păstorul cel bun nu este ascultat de turmă. Turma păstorită de un păstor rău.

1 Deschide, Libane, porţile tale, ca focul să mistue cedrii tăi!

2 Vaietă-te, chiparosule, căci a căzut cedrul şi tot ce-a fost mai falnic s’a prăbuşit! Vuiţi, voi stejari ai Basanului, căci pădurea cea nestrăbătută s’a năruit!

3 Răsună vaietul păstorilor, căci mândrele lor păşuni au fost pustiite; răsună răcnetul puilor de leu, că falnicele hăţişuri ale Iordanului au fost pârjolite!

4 Aşa zice Domnul Dumnezeul meu: «Paşte oile cele hărăzite junghierii,

5 Căci cei care le cumpără le junghie, fără să se creadă vinovaţi, iar cel care le vinde zice: «Binecuvântat să fie Domnul, căci iată m’am îmbogăţit», astfel că ciobanii lor n’au milă de ele.

6 «Ci şi eu nu mă voi mai îndura de locuitorii ţării». – zice Domnul. «Ci nu! Eu voi da oamenii pe fiecare în mâna ciobanului său şi a vânzătorului său, şi aceştia vor jăcmăni ţara, fără ca nimeni să-i poată scăpa din mâna lor!»

7 Şi m’am făcut cioban peste oile de junghiat, pentru neguţătorii de oi. Şi am luat două toiege. Pe unul l-am numit «Îndurare», iar pe celălat «Legământ» şi am început să pasc turma.

8 Şi într’o lună am dat afară pe cei trei ciobani. Dar mi s’a urît să păzesc oile, şi sufletul lor, la fel, era sătul de mine.

9 Deci am zis: «Nu vă mai pasc! Cea care este de murit să moară, cea de pierit să piară, iar oile care vor mai rămânea să se sfâşie între ele!»

10 Atunci am luat toiagul meu «Îndurare» şi l-am frânt, ca să stric legământul pe care l-am încheiat cu toate popoarele.

11 Şi în ziua când legământul fusese stricat, neguţătorii de oi care mă luaseră cu simbrie pricepură că aceasta fusese porunca Domnului,

12 Când le-am zis: «Dacă socotiţi cu cale, daţi-mi simbria, iar dacă nu, nu mi-o daţi!» Şi mi-au cântărit simbria mea treizeci de arginţi,

13 Atunci a grăit Domnul către mine: «Aruncă-l olarului preţul acesta scump, cu care eu am fost preţuit de ei!» Şi am luat cei treizeci de arginţi şi i-am aruncat în vistieria templului Domnului, pentru olar.

14 Apoi am rupt şi toiagul cel de al doilea care se numea «Legământ», ca să stric frăţia dintre Iuda si Ierusalim.

15 Şi a zis Domnul către mine: «Ia-ţi acum încă o dată sculele unui păstor dezmetic!

16 Căci, iată, eu voi pune un păstor în ţară, care nu se va îngriji de oaia cea pierdută şi care nu va căuta pe cea răzleţită şi pe cea rănită nu o va vindeca şi nu va hrăni pe cea zdravănă, dar va mânca pe cea grasă şi îi va smulge copitele.

17 Vai de ciobanul netrebnic, care părăseşte turma! Sabia să lovească mâna lui şi ochiul lui cel drept! Mâna lui să se usuce şi ochiul lui cel drept să orbească!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.