×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ZAHARIA

Capitolul 10

Dumnezeu adună poporul său de pretutindeni şi-l aşează în ţara lui.

1 Cereţi de la Domnul ploaie la vreme, ploaie timpurie şi târzie! Domnul urzeşte norii plini de fulgere şi le dă trâmbele de ploaie, pentru fiecare buruiană de pe câmp,

2 Pe câtă vreme terafimii spun vorbe fără rost şi vracii văd vedenii mincinoase şi bâiguiesc visuri amăgitoare şi mângâieri deşarte. Pentru aceea ei rătăcesc ca oile şi trăiesc în nevoie, căci sunt fără păstor.

3 «Ci împotriva păstorilor s’aprinde mânia mea şi ţapilor le voi cere socoteală, căci Domnul Savaot are grijă de turma sa: casa lui Iuda, şi face din ea calul său de podoabă în război.

4 Din ea va ieşi piatra din capul unghiului, din ea ţăruşii de corturi, din ea arcul de război, din ea vor ieşi toate căpeteniile laolaltă.

5 Ei vor fi ca vitejii care, în luptă, calcă pe duşman în noroiul uliţelor; şi se vor război, căci Domnul va fi cu ei, iar cei ce călăresc pe cai vor ieşi de ocară.

6 Eu voi întări casa lui Iuda şi voi mântui casa lui Iosif şi-i voi aduce iar la rostul lor, căci mă doare inima de ei, şi vor fi ca şi când nu i-aş fi lepădat, căci eu sunt Domnul Dumnezeul lor şi-i voi auzi.

7 Şi Efraimiţii vor fi ca vitejii şi zglobie va fi inima lor ca de vin, şi copiii lor vor vedea şi se vor bucura şi inima lor va tresaltă de veselie intra Domnul.

8 Şi voi şuera după ei şi îi voi strânge la un loc, căci i-am răscumpărat, şi ei se vor înmulţi, ca şi mai nainte.

9 Deşi i-am împrăştiat printre noroade, totuşi, în acele ţinuturi depărtate, ei îşi vor aduce aminte de mine şi vor trăi acolo cu fiii lor şi vor veni înapoi.

10 Şi îi voi aduce din ţara Egiptului şi din Asiria îi voi aduna şi îi voi duce în ţinutul Galaadului şi al Libanului, şi nu va fi atâta loc pentru ei.

11 Şi vor trece prin marea Egiptului şi vor lovi în valurile mării şi toate adâncurile Nilului se vor usca. Trufia Asiriei va fi doborîtă şi schiptrul Egiptului va fi dat în lături.

12 Şi-i voi întări întru Domnul, ca să umble întru numele lui», – zice Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.