×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL AGHEU

Capitolul 2

Mărirea templului al doilea va covârşi mărirea celui dintâi templu. Prăbuşirea împărăţiilor idolatre.

1 În ziua a douăzeci şi una a lunii a şaptea, fost-a cuvântul Domnului prin gura lui Agheu proorocul, rostind:

2 «Spune-i lui Zorobabel, fiul lui Salatiil, ocârmuitorul Iudei, şi arhiereului Iosua, fiul lui Ioţadac, şi norodului întreg, astfel:

3 «Cine a mai rămas dintre voi în viaţă şi a văzut templul acesta întru strălucirea lui cea dintâi, şi cum este acum? Oare nu se arată el ca nimica în ochii voştri?

4 Şi acum, Zorobabel, fii bărbătos», – zice Domnul, – «fii bărbătos, arhiereule Iosua, fiul lui Ioţadac, fii plin de curaj şi tu, întreg norod, şi lucraţi, căci eu sunt cu voi», – zice Domnul Savaot.

5 «Acesta este legământul pe care l-am încheiat cu voi când v’am scos din ţara Egiptului şi Duhul meu rămâne în mijlocul vostru: Nu vă temeţi!»

6 Căci aşa rosteşte Domnul Savaot: «Peste puţină vreme, eu voi zgudui cerul şi pământul, marea şi uscatul;

7 Voi zgudui toate neamurile şi odoarele tuturor neamurilor vor sosi încoace şi voi umplea de slavă templul acesta», – zice Domnul Savaot.

8 «Al meu este argintul, al meu este aurul», – zice Domnul Savaot.

9 «Şi slava templului acestuia de pe urmă va fi mai mare decât a celui dintâi», – zice Domnul Savaot, – «şi în locul acesta voi sălăşlui pacea», – zice Domnul Savaot.

10 În ziua a douăzeci şi patra a lunii a noua, în anul al doilea al lui Dariu, a fost cuvântul Domnului prin gura lui Agheu proorocul, rostind:

11 «Aşa zice Domnul Savaot: «Întreabă pe preoţi despre învăţătura din această poruncă din lege:

12 «Dacă cineva ia carne sfinţită în poala veşmântului şi se atinge, cu poala, de pâine sau de bucate fierte, de vin, de untdelemn şi de orice fel de mâncare, oare se va sfinţi ce-a fost atins?» Şi au răspuns preoţii şi au zis: «Nu!»

13 Şi a întrebat Agheu: «Dacă cineva care este spurcat, fiindcă s’a atins de un mort, se atinge de vreunul din toate lucrurile acestea, oare ele se vor spurca?» Şi au răspuns preoţii şi au zis: «Se vor spurca!»

14 Şi a răspuns Agheu şi a zis: «Aşa este poporul acesta şi aşa este neamul acesta înaintea mea», – zice Domnul. – «şi tot aşa este şi cu lucrul mâinilor lor: tot ceea ce ei aduc jertfă este spurcat.

15 Şi acum luaţi aminte din ziua aceasta şi mai în trecut, atunci când nu se pusese piatră peste piatră în templul acesta al Domnului!

16 Aduceţi-vă aminte că atunci când voi veneaţi la o grămadă de douăzeci de baniţe, nu erau decât zece, şi când veneaţi la teasc ca să scoateţi cincizeci de vedre, nu găseaţi decât douăzeci,

17 Căci băteam cu rugină şi cu mălură şi cu grindină toată munca mâinilor voastre, dar voi nu v’aţi pocăit», – zice Domnul.

18 «Luaţi acum aminte la cele ce se vor întâmpla de azi încolo, din ziua a douăzeci şi patra a lunii a noua, ziua când s’a pus temelia templului Domnului, şi fiţi cu băgare de seamă!

19 Se mai află sămânţă în hambare? Via, smochinul, rodiii şi măslinul n’au mai rodit… Dar începând din ziua aceasta, da-voi binecuvântarea mea!»

20 Şi a fost cuvântul Domnului a doua oară către Agheu, în ziua a douăzeci şi patra a lunii, grăind:

21 «Zi lui Zorobabel, ocârmuitorul Iudei: «Eu voi zgudui cerul şi pământul;

22 Voi răsturna tronurile împărăţiilor şi voi prăvăli puterea împăraţilor popoarelor şi voi trânti la pământ carele şi călăreţii războinici din ele, iară caii şi călăreţii se vor prăbuşi, străpungându-se cu sabia călăreţ cu călăreţ.

23 În ziua aceea», – zice Domnul Savaot, – «te voi lua pe tine, Zorobabele, fiul lui Salatiil, sluga mea, şi te voi ţine ca un inel cu pecetie, fiindcă pe tine te-am ales», – zice Domnul Savaot.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.