×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL AGHEU

Capitolul 1

Întâia poruncă a Domnului: clădirea templului

1 În anul al doilea al împăratului Dariu, în luna a șasea, în ziua întâia a lunii, fost-a cuvântul Domnului, prin gura lui Agheu proorocul, către Zorobabel, fiul lui Salatiil, cârmuitorul Iudei, și către arhiereul Iosua, fiul lui Ioțadac, și a zis:

2 «Așa rostește Domnul Savaot: Norodul acesta spune: «N’a venit încă vremea ca să zidim templul Domnului!»

3 Atunci a fost cuvântul Domnului prin gura proorocului Agheu, și a zis:

4 «Mai aveți voi răgaz să locuiți în case cu pereții în tăblii, iar templul acesta să stea paragină?

5 Și acum așa zice Domnul Savaot: «Luați aminte ce vi s’a întâmplat până acum!

6 Voi ați semănat mult, dar ați cules puțin; ați mâncat, dar nu v’ați săturat; ați băut, dar nu v’ați îmbătat; v’ați îmbrăcat, dar veșmintele nu v’au ținut de cald, și ați strâns simbria voastră, într’o pungă găurită.

7 Așa grăiește Domnul: «Fiți luători aminte la ce vi s’a întâmplat până acum!

8 Suiți-vă în munte și aduceți lemne templul, de care avea-voi dragoste și întru care mă voi proslăvi», zice Domnul.

9 «V’ați așteptat la mult, dar iată că aveți puțin, și când ați adus bucatele acasă, am suflat și s’au risipit. Pentru ce?» zice Domnul Savaot. «Din pricina templului meu, care stă părăginit, pe când voi zoriți cu lucrul, fiecare pentru casa lui!

10 Pentru aceasta cerul a rămas încuiat si n’a mai dat rouă, și pământul a înțărcat roadele sale.

11 Și am chemat seceta pe pământ și pe munți, peste grâu, peste vin, peste untdelemn și peste orice rodește pământul; peste oameni și peste dobitoace și peste toată strădania palmelor voastre.»

12 Şi a auzit Zorobabel, feciorul lui Salatiil şi arhiereul Iosua, fiul lui Ioţadac, şi toată rămăşiţa norodului, glasul Domnului Dumnezeului lor şi rostirea proorocului Agheu, cu care îl trimisese Domnul Dumnezeul lor, şi poporul a fost cuprins de spaimă în faţa Domnului.

13 Atunci Agheu, trimisul Domnului, după rânduiala trimiterii lui de Domnul, grăi norodului în acest chip: «Eu sunt cu voi!» – zice Domnul.

14 Şi Domnul a deşteptat duhul lui Zorobabel. fiul lui Salatiil, ocârmuitorul Iudei, şi duhul arhiereului Iosua, fiul lui Ioţadac, şi duhul norodului, care mai rămăsese, şi veniră şi începură lucrul la templul Domnului Savaot, Dumnezeul lor,

15 În ziua a douăzeci şi patra a lunii a şasea, în anul al doilea al lui Dariu împăratul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.