×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL AVACUM

Capitolul 2

Dreptul din credinţă va fi viu.

1 Voi sta de strajă şi mă voi aşeza în turnul cel de veghe, ca să priveghez şi să văd ce-mi va grăi mie Domnul şi ce-mi va răspunde la tânguirea mea.

2 Şi Domnul mi-a răspuns şi mi-a zis: «Scrie descoperirea şi o sapă cu slove pe table, ca să se poată citi uşor;

3 Căci împlinirea descoperirii se va face la vremea hotărîtă, zoreşte să ajungă la ţintă, şi nu este mincinoasă. Dacă este zăbavnică, aşteaptă-o, căci se va împlini negreşit şi fără să zăbovească.

4 Dar ia seama! Nelegiuitul este trufaş şi în sufletul lui nu este drept, iară dreptul din credinţă va fi viu!

5 Vai! Cât va fi lovit cel fără de lege! Omul cel trufaş nu va dăinui, el care îşi deschide gura ca Şeolul şi nu se satură ca moartea şi care cotropeşte toate neamurile şi adună toate noroadele!

6 Ci toate aceste popoare vor rosti împotriva lui pilde, fabule şi cuvinte cu tâlc! Şi vor zice: «Vai de cel ce-şi sporeşte averea cu ceea ce nu este al lui – până când? – şi se împovărează cu zălogurile luate!

7 Oare nu se vor scula fără de veste datornicii tăi şi nu se vor trezi călăii tăi? Şi tu vei ajunge prada lor!

8 Şi fiindcă tu ai prădat popoare multe, şi celelalte neamuri te vor prăda pe tine, din pricina omorurilor şi a silniciilor săvârşite împotriva ţării, împotriva cetăţii şi împotriva locuitorilor lor.

9 Vai de cei ce strâng în casa lor câştiguri nedrepte şi comori de silnicie şi îşi aşează cuibul pe înălţime, ca să scape din ghiara nenorocirii!

10 Tu ai plănuit ruşinea casei tale când ai nimicit atâtea popoare. De aceea vei ispăşi cu viaţa ta!

11 Căci împotriva ta va striga piatra din zid şi grinda din costoroabelc casei îi va răspunde.

12 Vai de cel ce zideşte cetatea întru vărsări de sânge şi o întemeiază pe fărădelegi!

13 Cu adevărat, iată o rânduială de la Domnul Savaot: «Popoarele se trudesc pentru foc şi neamurile se străduesc pentru nimica toată!»

14 Căci pământul plin va fi de cunoştinţa slavei Domnului, multă ca apele care acopăr fundul mării.

15 Vai de cel ce adapă pe prietenul său, din cupa mâniei lui, până îl îmbată, ca să vadă goliciunea lui!

16 Tu te-ai săturat de ocară în loc de slavă; bea şi tu şi te ameţeşte! Cupa dreptei Domnului va ajunge la tine şi ruşinea va acoperi slava ta.

17 Căci asupra ta cădea-vor brăcuirea Libanului şi spaima fiarelor vânate din pricina sângelui pe care l-ai vărsat şi a silniciilor făcute ţărilor şi cetăţilor şi tuturor locuitorilor din ele.

18 La ce slujeşte un chip cioplit, ca să-l cioplească meşterul? Sau un chip turnat, adică un idol mincinos? Cum poate cel ce l-a făcut să-şi pună nădejdea într’însul, turnând astfel de chipuri mute?

19 Vai de cel care zice lemnului: «Deşteaptă-te!» şi pietrei mute: «Fii trează!» Pot asemenea idoli să ne dea învăţături? Dar ia seama! Poleit cu aur şi cu argint, idolul nu are întru el nici o suflare de viaţă,

20 Pe când Domnul sălâşlueşte în templul său cel sfânt! Tăcere, în faţa lui, pământule întreg!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.