×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL AVACUM

Capitolul 1

Năvala Caldeilor. Profetul cere îndurarea lui Dumnezeu pentru primejdia care ameninţă pe poporul său: cel fără de lege înghite pe cel drept.

1 Vedenia pe care a văzut-o proorocul Avacum.

2 Până când, Doamne, voi striga, fără ca să mă auzi şi voi înălţa glasul meu spre tine, din pricina silniciei, fără ca tu să mântuieşti?

3 Pentru ce mă laşi să privesc fărădelegea, iar tu rabzi să vezi chinul? Înaintea mea stau prăpăd şi silnicie; porneşte cearta, izbucneşte gâlceava.

4 Pentru aceasta, legea nu are nici o putere şi dreptatea nu se arată niciodată; cel nelegiuit birueşte pe cel drept, iară judecata iese strâmbă.

5 Aruncaţi privirea peste noroade, fiţi cu băgare de seamă şi spăimântaţi-vă, căci în zilele voastre se îndeplineşte un lucru, pe care nu l-aţi crede, dacă l-ar povesti cineva!

6 Iată eu voi porni pe Caldei, neam amarnic şi vijelios, care cutreeră pământul în lung şi în lat, ca să cucerească aşezări ce nu sunt ale lui.

7 El este năprasnic şi înfricoşat. El nu are altă pravilă decât trufia lui.

8 Mai iuţi decât leoparzii sunt caii lui şi decât lupii de seară mai sprinteni. Călăreţii lui s’avântă, vin de departe şi zboară ca vulturul zorit să înfaşce prada.

9 Întreg acest neam e pus pe silnicie, spaima merge înaintea lui şi robii îi adună laolaltă ca nisipul.

10 El îşi bate joc de împăraţi, îşi râde de voevozi şi-şi face de glumă cu toate cetăţile, căci ridică în jurul lor valuri de pământ, şi le cuprinde.

11 Pe urmă îşi schimbă mersul, ca şi furtuna, şi trece mai departe, şi-şi face din puterea lui dumnezeul lui!

12 Nu eşti tu oare, din străvechime, Domnul Dumnezeul meu, Sfântul meu, care în veci nu moare? Tu, Doamne, spre judecată ai rânduit acest popor, şi sol al pedepselor tale tu l-ai hotărît!

13 Ochii tăi sunt prea curaţi ca să privească fărădelegea şi tu nu poţi să te uiţi la silnicie. Atunci, de ce te înduri să vezi pe tâlhari şi stai tăcut, când cel fără de lege înghite pe cel mai drept decât el?

14 Socoteşti tu pe oameni ca pe peştii mării şi ca târîtoarele care n’au stăpân?

15 El îi scoate pe toţi cu undiţa, îi prinde în mreaja sa şi îi adună pe toţi în năvodul său. Pentru aceasta se bucură şi se veseleşte.

16 Drept aceea, el aduce jertfă mrejei sale şi jertfă de tămâie năvodului său, căci cu ajutorul lor partea lui este grasă şi demâncarea lui săţioasă.

17 Şi atunci, iar şi iar, să-şi deşerte mreaja şi fără cruţare să măcelărească popoarele?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.