×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL NAUM

Capitolul 3

Fărădelegile Ninivei. Ea va fi nimicită cu desăvârşire, întocmai ca şi cetatea No-Amon, capitala Egiptului.

1 Vai de cetatea cea vărsătoare de sânge, plină de minciună şi de silnicie, şi ale cărei prădăciuni nu se mai curmă!

2 Pocnet de bici, duruit cutremurător de roate, cai care fug viforoşi, care de război ce zdruncină pământul!

3 Călăreţi care s’avântă, săbii care fulgeră, suliţe care scapără, mulţime de răniţi, grămezi de leşuri, stârvuri nenumărate, hoituri care stau grămadă în oale!…

4 Numai din pricina multelor desfrânări ale curtezanei, frumoasă la chip şi meşteră în fermecătorii, care prinde în cursă noroadele cu desfrânările ei şi neamurile cu vrăjile ei!

5 «Iată că sunt împotriva ta!» zice Domnul. «Ridica-voi poalele tale până peste faţa ta, ca să arăt neamurilor goliciunea ta şi împăraţilor ocara ta!

6 Arunca-voi asupra ta cu spurcăciuni, şi te voi face de ocară şi pildă te voi da!

7 Şi oricine te va vedea va întoarce capul de la tine, zicând: «S’a prăbuşit Ninive! Cine o va jeli şi de unde îi voi căuta mângâietori?»

8 Oare tu eşti mai bine întărită decât No-Amon, cea aşezată pe ţărmurile Nilului şi înconjurată de apă, a cărei întăritură era noianul undelor şi ale cărei ziduri erau numai apa?

9 Etiopia era puterea ei, împreună cu Egiptenii cei fără de număr. Put şi Libienii erau soţii ei de luptă!

10 Dar şi ea a fost surghiunită şi dusă în robie! Şi, tot aşa pruncii ei fost-au striviţi la răspântiile tuturor uliţelor; asupra boierilor ei au aruncat sorţi şi toţi fruntaşii ei ferecaţi au fost în lanţuri.

11 Aşijderea şi tu te vei îmbăta de sichera mâniei mele şi fără vlagă vei ajunge; tot aşa vei cere şi tu ajutor de la duşmanii tăi.

12 Toate întăriturile tale sunt smochini cu roade pârguite: dacă le scutură cineva pârga, cade în gura celui ce vrea să o mănânce,

13 Iată, norodul cel războinic ajuns-a norod de femei, înlăuntrul tău! Porţile ţării tale se vor deschide în faţa vrăjmaşilor tăi şi focul va mistui zăvoarele tale!

14 Adu-ţi apă pentru vremi de împresurare, drege-ţi întăriturile, frământă lutul, calcă pământul cel clisos şi fă cărămidă tare!

15 Cu toate acestea te va mistui focul şi sabia te va stârpi şi te va pustii cum pustiesc lăcustele, chiar dacă ai fi fără număr ca lăcustele şi noian ca stolurile lor.

16 Înmulţitu-ţi-ai neguţătorii tăi mai mult decât stelele de pe cer. Ei sunt întocmai ca lăcustele care întind aripile şi zboară!

17 Căpeteniile tale sunt ca lăcustele, fără număr, iar dregătorii tăi ca stolurile de lăcuste, care se aşează pe ziduri, în vreme friguroasă, iar după ce răsare soarele, zboară şi nu se mai cunoaşte locul unde au fost.

18 Păstorii tăi dorm, împărate al Asiriei! Principii tăi stau culcaţi; norodul tău s’a împrăştiat în munţi şi nu este cine să-l adune!

19 Prăbuşirea ta este fără leac, şi năprasnic prăpădul tău! Toţi câţi vor auzi această veste despre tine vor bate din palme, căci peste cine nu s’a abătut, necontenit, urgia ta?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.