×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL NAUM

Capitolul 1

Dumnezeu judecă cetatea Ninive. El porneşte împotriva ei şi o nimiceşte şi mântueşte pe poporul său.

1 Proorocie despre Ninive. Cartea vedeniei lui Naum cel din Elcoş.

2 Dumnezeu râvnitor şi izbânditor este Domnul; răzbunător este Domnul şi stăpân pe mânie. Domnul îşi răzbună pe vrăjmaşii săi şi împotriva duşmanilor stă neînduplecat.

3 Domnul este îndelung răbdător şi atotputernic şi nepedepsit nimic nu lasă. În vifor şi în furtună, Domnul îşi croieşte cale, iar nourii sunt pulberea de sub picioarele lui.

4 El ceartă marea şi o deşartă şi toate râurile cele mari le seacă; Basanul şi Carmelul se ofilesc şi floarea Libanului se veştejeşte.

5 Munţii se cutremură din pricina lui şi colinele se fac una cu pământul; pământul se zbuciumă în faţa lui, lumea şi toţi cei ce locuesc într’însa.

6 Împotriva urgiei lui cine stă şi cine poate să stăvilească arşiţa mâniei lui? Văpaia urgiei lui se varsă ca focul şi stâncile se prăvălesc în faţa lui!

7 Bun este Domnul: adăpost tare, în zi de strâmtorare, şi ştie bine pe cei ce nădăjduesc într’însul.

8 Ci prin năvalnic puhoi de apă va nimici locul ei şi pe vrăjmaşii săi îi va urmări în întuneric.

9 Ce puneţi la cale împotriva Domnului? Prăpăd va aduce Domnul, fiindcă urgia lui nu vine de două ori.

10 Şi de ar fi încâlciţi între ei ca mărăcinii şi plini de băutură, totuşi mistuiţi vor fi de istov ca paiele uscate.

11 Din tine a ieşit cel ce urzeşte viclene planuri împotriva Domnului şi cel ce sfătueşte fapte ticăloase.

12 Aşa grăieşte Domnul: «Vor fi pierduţi şi seceraţi, oricât ar fi de viteji şi de mulţi!

13 Şi dacă te-am smerit până acum, nu te voi mai smeri, ci voi sfărâma jugul de pe grumazul tău şi voi rupe lanţurile tale.»

14 Dar împotriva ta, Ninive, iată ce porunceşte Domnul: «Numele tău nu va mai vlăstări; din casa dumnezeilor tăi sfărâma-voi chipurile cioplite şi turnate şi-ţi voi pregăti mormântul tău, căci de prea puţin preţ ai fost!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.