×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL MIHEIA

Capitolul 6

Dumnezeu judecă poporul.

1 Ascultaţi deci cuvântul pe care îl grăieşte Domnul: «Scoală-te şi te judecă, de faţă cu munţii, şi culmile să audă glasul tău!»

2 Ascultaţi, voi munţilor, pricina Domnului, şi voi, neclintite temelii ale pământului, luaţi aminte. Căci Domnul este în pricină cu poporul său şi porneşte proces cu Israil.

3 «Poporul meu, ce ţi-am făcut şi cu ce ţi-am fost povară? Răspunde-mi!

4 Eu sunt cel ce te-am scos din ţara Egiptului şi din casa robiei te-am răscumpărat, şi am trimis înaintea ta pe Moise, pe Aaron şi pe Măria!

5 Norodul meu! Adă-ţi aminte ce-şi pusese în gând Balac, regele Moabului, şi ce i-a răspuns Bileam, feciorul lui Beor, şi întâmplările dintre Şitim şi Ghilgal, ca să cunoşti milostivirile lui Dumnezeu!»

6 «Cu ce să mă înfăţişez înaintea Domnului şi cum să mă plec înaintea Dumnezeului Celui Prea înalt? Cu arderi de tot, cu viţei de un an?…

7 Dar are Domnul vre-o plăcere pentru miile de berbeci şi pentru zecile de mii de pâraie de untdelemn? Ori să dau pe cel întâi născut al meu, pentru fărădelegea mea, şi rodul pântecelui meu, ca ispaşă pentru păcatul vieţii mele?»

8 Ţi s’a arătat, omule, ceea ce este binele şi ceea ce Dumnezeu cere de la tine: să fii drept, să iubeşti milostivirea şi cu smerenie să umbli înaintea Domnului Dumnezeului tău!

9 Auzi! Domnul strigă către cetate – şi înţelept este omul care se teme de numele tău: «Ascultaţi, voi seminţii şi tu obştie a cetăţii:

10 Îndura-voi eu oare casa celui fără de lege, comorile celui nelegiuit şi blestemata efă mică?

11 Oare voi ierta pe cel cu cumpene nedrepte şi cu greutăţi strâmbe în sac?

12 Bogătanii cetăţii sunt plini de silnicie şi locuitorii grăiesc cuvinte mincinoase şi limba din gură li-e vicleană.

13 De aceea te voi bate până la sânge şi te voi pustii din pricina păcatelor tale:

14 Vei mânca, dar nu te vei sătura şi foamea te va roade; vei pune laoparte, dar nu vei putea să scapi nimic din mâna vrăjmaşului, şi ceea ce vei scăpa, eu voi trece prin ascuţişul săbiei.

15 Să sameni, dar să nu seceri; să calci în teasc măsline, dar să nu te ungi cu untdelemn; să faci must, dar să nu bei vin.

16 Căci tu te-ai luat după pildele lui Omri şi după tot dezmăţul casei lui Ahab şi te-ai călăuzit de datinile lui; pentru aceea voi face din tine paragină şi pe locuitorii tăi de batjocură, ca să purtaţi ocara popoarelor!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.