×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL MIHEIA

Capitolul 5

Naşterea lui Mesia. Curăţirea ţării de idoli.

1 Şi tu, Betleeme Efrata, deşi eşti cel mai mic dintre neamurile lui Iuda, însă din tine va ieşi stăpânitor peste Israil, a cărui obârşie este dintru început, din veşnicie.

2 Pentru aceea, Domnul îi va lăsa până când născătoarea va naşte. Şi atunci ceilalţi fraţi ai săi se vor întoarce la fiii lui Israil.

3 El va fi tare şi va paşte poporul cu puterea Domnului, cu măreţia numelui Domnului Dumnezeului său; şi toţi vor fi fără de grijă, căci faima lui se va întinde până la marginile pământului.

4 Şi el va fi mântuirea noastră. Când Asiria va năvăli în ţara noastră şi va călca în palatele noastre, noi vom ridica împotrivă-i şapte păstori, ba chiar opt voevozi,

5 Şi ei vor pustii ţara Asiriei cu sabia şi ţinutul lui Nimrod cu paloşul gol. Astfel el ne va scăpa de Asirieni, când ei vor năvăli în ţara noastră şi când vor călca ţinutul nostru.

6 Iar rămăşiţa lui Iacob va fi în mijlocul mulţimii popoarelor, ca roua de la Domnul şi ca bura de ploaie, pe iarbă, care nu se bizue pe nimeni şi nu aşteaptă ajutor de la fiii oamenilor.

7 Şi rămăşiţa lui Iacob va fi între neamuri, între popoarele cele multe, ca un leu între fiarele pădurii şi ca un pui de leu printre turmele de oi, care trece şi calcă în picioare şi sfâşie prada, fără ca nimeni să poată să i-o zmulgă.

8 Mâna ta să se ridice împotriva duşmanilor tăi şi toţi protivnicii tăi să fie nimiciţi!

9 «Şi în ziua aceea», – zice Domnul – «voi da pieirii caii tăi din cuprinsul tău şi toate carele de război le voi prăpădi.

10 Şi voi dărâma cetăţile din ţara ta şi toate întăriturile tale le voi trânti la pământ.

11 Şi voi nimici din mâna ta pe vrăjitori şi nu vei mai avea ghicitori;

12 Voi stârpi idolii tăi şi stâlpii idoleşti din ţara ta, ca să nu te mai închini la lucrul mâinilor tale;

13 Voi zmulge Aşerele din cuprinsul tău şi voi tăia copacii tăi, afierosiţi idolilor.

14 Iar întru iuţimea mâniei mele, mă voi răzbuna împotriva neamurilor care nu vor vrea să mă asculte!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.