×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL MIHEIA

Capitolul 4

Împărăţia lui Mesia.

1 Iar în zilele cele de apoi muntele templului Domnului va fi mai înalt decât toate vârfurile munţilor şi piscul lui se va ridica deasupra culmilor şi către el vor curge popoarele;

2 Şi neamuri multe vor porni spre el zicând: «Veniţi să ne suim în muntele Domnului, în templul Dumnezeului lui Iacob, ca el să ne înveţe căile sale, şi să mergem pe cărările sale, căci din Sion va ieşi legea şi cuvântul Domnului din Ierusalim!»

3 Atunci el va judeca multe popoare şi va împărţi dreptate la neamuri puternice, până în zări depărtate. Ele vor preface săbiile lor în fiare de plug şi lăncile lor în cosoare; nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia şi nu se vor mai deprinde cu pravila războiului;

4 Ci fiecare va sta tihnit sub viţa sa şi sub smochinul său şi nimeni nu va mai răspândi groaza, căci gura Domnului Savaot a făgăduit aceasta.

5 Ci toate popoarele vor umbla, fiecare în numele dumnezeului său, iar noi vom umbla în numele Domnului Dumnezeului nostru, de acum şi până în veac!

6 «În ziua aceea», – zice Domnul, – «voi aduna laolaltă pe cei care şchioapătă şi voi strânge pe cei risipiţi şi pe cei pe care i-am pedepsit rău;

7 Şi din cei şchiopi voi face o rămăşiţă şi din cei osteniţi un neam puternic, şi Domnul va împăraţi peste ei, în numele Sionului, de acum şi până în veac!»

8 Iar la tine, turnul de pază al turmei şi castelul de strajă al fiicei Sionului, la tine se va întoarce stăpânirea cea de odinioară, împărăţia casei lui Israil!

9 Şi acum. pentru ce strigi din răsputeri? Oare îţi lipseşte rege şi sfătuitorul tău a pierit, de te-au cuprins durerile ca pe o femeie care naşte?

10 Îndură dureri de facere şi zvârcoleşte-te ca o femeie în chinuri, fiică a Sionului, căci vei ieşi din cetate şi te vei sălăşlui în câmp şi vei merge până în Babilon. Ci acolo vei fi mântuită şi acolo te va răscumpăra Domnul din mâna vrăjmaşilor tăi.

11 Acum s’au adunat împotriva ta neamuri multe care zic: «Goală să rămâie, ca ochii noştri să se desfăteze privind Sionul!»

12 Dar ele n’au cunoscut gândurile Domnului şi n’au priceput sfatul său, că el le adunase ca snopii pe arie.

13 Scoală-te şi treeră-i, fiică a Sionului! Căci voi face cornul tău de fier şi de aramă copitele tale ca să zdrobeşti popoare multe şi prada luată de la ele s’o afieroseşti Domnului şi comorile lor Stăpânului lumii.

14 Şi acum, închide-te cu zid, Bet-Gader, căci ele ne-au împresurat. Ele lovesc cu toiagul peste fălci pe toate seminţiile lui Israil!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.