×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL MIHEIA

Capitolul 3

Ameninţări împotriva celor ce calcă legea, jăcmănind pe cei sărmani. Nimicirea Ierusalimului.

1 Şi iar am zis: «Ascultaţi acum, voevozi ai lui Iacob şi judecători a casei lui Israil: oare nu este datoria voastră să cunoaşteţi dreptatea,

2 Voi care urîţi binele şi iubiţi răul, care jupuiţi pielea de pe oameni şi carnea de pe oasele lor?»

3 Şi după ce vor sfâşia carnea obijduiţilor poporului meu şi-i vor jupui de piele şi le vor sfărâma oasele şi le vor face bucăţele, ca pe carnea din oală şi ca pe bucata din căldare,

4 Atunci vor striga către Domnul, dar el nu-i va asculta, ci îşi va ascunde faţa de către ei, din pricina răutăţii faptelor săvârşite.

5 Iată ce zice Domnul împotriva proorocilor care rătăcesc pe norodul Domnului, care atât cât au în ce să-şi înfigă dinţii strigă: «Pace!», iar împotriva celor care nu le aruncă nimic în gură propoveduesc război:

6 «Pentru aceasta să aveţi parte de noapte în loc de vedenie şi de beznă în loc de proorocire! Soarele să apună peste prooroci şi ziua să se prefacă în întuneric,

7 De ruşine să rămână văzătorii şi prevestitorii să fie de ocară şi toţi să-şi acopere barba, căci ei nu vor avea răspuns de la Domnul!»

8 Ci eu sunt plin de putere, prin Duhul lui Dumnezeu, plin de judecată şi de bărbăţie, ca să vădesc necredinţa lui Iacob şi păcatul lui Israil.

9 Ascultaţi acestea, voi, voevozi ai casei lui Iacob, judecători ai casei lui Israil, voi care urîţi ce este drept şi strâmbaţi judecata dreaptă;

10 Care zidiţi Sionul cu vărsări de sânge şi Ierusalimul cu silnicii!

11 Căpeteniile lor fac judecată luând plocoane, preoţii dau hotărîri celor împricinaţi pentru plată şi profeţii profeţesc pe parale şi se razimă pe Domnul şi rostesc: «Domnul este în mijlocul nostru şi nici un necaz nu va da peste noi!»

12 Deci, din pricina voastră, aşa rosteşte Domnul: «Sionul va fi arat cu plugul ca o ţarină şi Ierusalimul va fi prefăcut într’o mare grămadă de dărâmături şi muntele templului va ajunge o culme acoperită cu pădure!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.