×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL MIHEIA

Capitolul 2

Ameninţarea celor bogaţi şi puternici, precum şi celor ce se împotrivesc profeţilor.

1 Vai de cei ce fac planuri silnice în aşternuturile lor şi născocesc răutăţi, ca să le îndeplinească dis de-dimineaţă, după cum le stă în putere.

2 Ei poftesc ţarini şi le răpesc, ei poftesc case şi pun mâna pe ele; ei calcă silnic drepturile stăpânului şi ale casei lui, ale stăpânului şi ale moştenirii lui.

3 Pentru aceasta aşa zice Domnul: «Iată că eu pun la cale împotriva acestui neam un prăpăd, din care nu veţi mai scoate grumajii voştri şi nu veţi mai umbla cu capul sus, căci va fi o vreme cumplită.

4 În vremea aceea rosti-vor împotriva voastră o satiră şi cânta-vor un cântec de jale, cu aceste vorbe: «Precum a grăit Domnul, pieirea ne e întreagă! El dă în alte mâini clironomia noastră! El ia! De întors, nici vorbă! Şi împarte între păgâni ogoarele străbune!»

5 Pentru aceea, nu veţi mai avea pe nimeni care să arunce funia pentru sorţul său în obştia Domnului.

6 «Nu vă apucaţi de cuvântări! Cu cuvântări sau fără cuvântări, despre aceste lucruri, ruşinea nu se va depărta!»

7 Casa lui Iacob zice: «Oare Dumnezeu a pierdut răbdarea? Şi acestea sunt chiar faptele sale?…» Cuvintele mele nu sunt ele, oare, cu îngăduinţă pentru cel ce umblă pe calea cea dreaptă?

8 Ci voi, duşmănind norodul meu, daţi ajutor vrăjmaşului lui. În faţa lui Salmanasar, voi luaţi prăzi de război de la cei care merg cu nădejde în calea lor;

9 Voi daţi afară pe femeile poporului meu din căminul lor iubit, iar pruncilor lor le luaţi pe veci slava mea!

10 Sculaţi-vă şi plecaţi, căci aici nu este loc de odihnă! Din pricina pângăririi lui, avea-va parte de chinuri grozave.

11 Dacă ar veni cineva purtat de duhul minciunii şi ar porni să vă grăiască nascraconii şi ar zice: «Propovedui-voi ţie despre vin şi despre băutura îmbătătoare» acesta ar fi tocmai proorocul acestui popor.

12 «Aduna-te-voi pe tine, Iacobe, în întregime, aduna-voi laolaltă ceea ce a mai rămas din Israil! Îi voi strânge ca pe nişte oi, în mare primejdie, ca pe o turmă în dârdora unei izbelişti. Spăimântaţi, ei vor fugi departe de locul prăpădului!

13 Cel ce croieşte cale este în fruntea lor; ei îşi croiesc cale şi intră pe poartă şi ies, iar regele merge înainte şi Domnul în fruntea lor!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.