×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL MIHEIA

Capitolul 1

Dumnezeu iese la judecată. Nimicirea Samariei. Şi Iuda va fi pedepsit.

1 Cuvântul Domnului, care a fost către Miheia Moraştitul, în zilele domniei lui Iotam, Ahaz şi Iezechia, regii Iudei, arătându-i în vedenie cele ce se vor întâmpla cu Samaria şi cu Ierusalimul.

2 Ascultaţi, voi neamuri toate. Ia aminte, pământule, cu toate câte le cuprinzi! Căci Domnul Dumnezeu va fi martor împotriva voastră, Domnul din templul cel sfânt al său!

3 Căci, iată, Domnul iese din locaşul lui, se pogoară şi păşeşte peste înălţimile pământului;

4 Munţii se topesc sub paşii săi şi văile crapă, precum se topeşte ceara de faţa focului, precum apele se prăbuşesc devale, pe povârniş.

5 Toate aceastea din pricina fărădelegii lui Iacob şi a păcatului casei lui Iuda! Care este fărădelegea lui Iacob? Oare nu este Samaria? Şi care sunt păcatele lui Iuda? Oare nu Ierusalimul?

6 «Pentru aceasta voi preface Samaria într’un câmp de mormane de piatră şi într’o silişte pentru podgorii. Voi rostogoli devale stâlpii ei şi temeliile ei le voi dezveli.

7 Toate chipurile ei cele cioplite vor fi sfărâmate, toată bogăţia adunată din desfrânare va fi arsă în foc şi toate întruchipările ei idoleşti le voi pustii, căci din plată de desfrânată au fost adunate şi în plată de desfrânată să se prefacă!»

8 Din această pricină trebue să mă tânguesc şi să mă jelesc, să umblu cu picioarele goale şi dezbrăcat, să urlu ca şacalii şi să scot ţipete ca struţii;

9 Căci prăpădul de la Domnul este fără de leac; ajuns-a până la Iuda, pătruns-a până la poarta norodului meu, până la Ierusalim.

10 În grădinile din Ghilo nu săltaţi de bucurie, în podgoriile din Bet-Ofra nu vă tăvăliţi în pulbere!

11 Vuetul cornului sună pentru voi, locuitori din Şafir! Şi din cetatea lor nu ies cei din Ţaanan. Jălanie se aude în Bet-Haeţel, căci veţi fi lipsiţi de sprijin.

12 Locuitorii cei din Marot cum să nădăjduiască ei că le va fi bine, de vreme ce nenorocirea de la Domnul s’a pogorît la porţile Ierusalimului!

13 Înhămaţi la car telegarii cei iuţi, voi locuitori ai Lachişului! Tu ai fost începutul păcatului fiicei Sionului, căci în tine s’a aflat izvorul pentru fărădelegile lui Israil.

14 Şi ţie, Moreşet-Gat îţi vor fi dăruite daruri de despărţenie. Locuitorii Aczibului sunt ca un pârău înşelător pentru regele lui Israil!

15 Oare veţi mai avea voi cine să vă moştenească, locuitori ai Mareşei? Stinsu-s’a slava lui Israil!

16 Taie-ţi cosiţele şi rade-te de durerea copiilor tăi dragi; fă-ţi pleşuvia mare ca de vultur pleşuv, căci ei au fost duşi în robie, departe de tine!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.