×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IONA

Capitolul 4

Profetul Iona, aprins de mânie, fiindcă Dumnezeu n’a prăpădit cetatea, s’a aşezat la răsăritul cetăţii să vadă ce se va întâmpla cu ea. Dumnezeu îi dă prilej să se încredinţeze că în urma pocăinţei, el a cruţat cetatea.

1 Atunci Iona se scârbi grozav şi se aprinse de mânie.

2 Şi se rugă de Domnul şi zise: «O, Doamne, iată tocmai ceea ce cugetam eu, când eram în ţara mea! Pentru aceasta eu am vrut să fug în Tarşiş, căci ştiam că tu eşti Dumnezeu îndurat şi milostiv, îndelung răbdător şi mult milosârd şi îţi pare rău de fărădelegi.

3 Şi acum, Doamne, ia-mi sufletul meu, căci este mai bine să mor decât să trăiesc!»

4 Şi a zis Domnul: «Este bine, din partea ta, să te întărâţi aşa?»

5 Atunci Iona a ieşit din cetate şi s’a aşezat la răsăritul ei, şi şi-a făcut o colibă şi a stat sub ea la umbră, ca să vadă ce se va întâmpla cu cetatea.

6 Şi Domnul Dumnezeu a gătit un vrej care s’a ridicat deasupra capului lui Iona, ca să-i ţină umbră şi să-i mai potolească mânia. Şi s’a bucurat Iona cu bucurie mare pentru vrej.

7 Dar Dumnezeu, a doua zi, la revărsatul zorilor, a poruncit unui vierme să reteze vrejul, iar el s’a uscat.

8 Şi la răsăritul soarelui a pornit Dumnezeu un vânt arzător de la răsărit şi soarele a dogorit capul lui Iona, încât el se prăpădea de căldură. Şi şi-a rugat moartea zicând: «Mai bine este să mor decât să trăiesc!»

9 Şi a grăit Domnul către Iona: «Fost-a oare cu cale să te superi din pricina vrejului?» Şi el a răspuns: «Cu cale a fost să mă supăr până la moarte!»

10 Şi a zis Domnul: «Ţie ţi-a păsat de un vrej pentru care nu te-ai trudit şi nici nu l-ai crescut, care s’a ivit într’o noapte şi într’alta a pierit!

11 Dar mie cum nu era să-mi pese de cetatea cea mare a Ninivei, unde sunt mai bine de o sută douăzeci de mii de oameni, care nu ştiu nici care le este dreapta, nici care le este stânga, cum şi atât de multe dobitoace?»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.