×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IONA

Capitolul 2

Iona în pântecele unui peşte uriaş. Rugăciunea lui către Domnul. Peştele îl aruncă pe uscat.

1 Atunci Dumnezeu dădu poruncă unui peşte mare să înghită pe Iona. Şi a stat Iona în pântecele peştelui trei zile şi trei nopţi.

2 Şi s’a rugat Iona, din pântecele peştelui, către Domnul Dumnezeul lui, şi a zis:

3 «Strigat-am către Domnul întru strâmtorarea mea, şi el mi-a răspuns; din pântecele Şoolului am strigat, şi tu ai auzit glasul meu!

4 Tu m’ai aruncat în adânc, în inima mării, şi puhoiul m’a înconjurat; toate valurile şi talazurile tale au trecut peste mine.

5 Şi gândeam: «Aruncat sunt de dinaintea ochilor tăi! Cum voi mai vedea încă o dată templul cel sfânt al tău?

6 Apele m’au covârşit, gata să mă înnece, adâncul m’a împresurat, iarba mării s’a încolăcit în jurul capului meu.

7 Mă pogorîsem până la temeliile munţilor, zăvoarele pământului mă încinseseră pe veci! Dar tu ai scos din stricăciune viaţa mea, Doamne Dumnezeul meu!

8 Când se sfârşea în mine duhul meu, de Domnul mi-am adus aminte, şi la tine a ajuns rugăciunea mea, în templul tău cel sfânt!

9 Cei ce slujesc idolilor deşerţi dispreţuesc pronia ta;

10 Dar eu îţi voi aduce ţie jertfă de mulţămită şi toate făgăduinţele mele le voi împlini, căci mântuirea vine de la Domnul!»

11 Atunci Domnul porunci peştelui, şi peştele vărsă pe Iona pe uscat.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.