×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL IONA

Capitolul 1

Dumnezeu trimite pe Iona la Ninive, să propoveduiască, dar el fuge din faţa lui Dumnezeu la Tarşiş. Iona aruncat de corăbieri în mare.

1 Şi a fost cuvântul Domnului către Iona, fiul lui Amitai, şi i-a zis:

2 «Scoală şi te du în cetatea cea mare a Ninivei şi propovedueşte acolo, căci fărădelegile lor au ajuns până în faţa mea!»

3 Şi s’a sculat Iona să fugă la Tarşiş de dinaintea Domnului. Şi s’a pogorît la Iafa, unde a găsit o corabie care mergea la Tarşiş şi plătind preţul călătoriei s’a pogorît în ea, ca să meargă la Tarşiş, împreună cu toţi cei de acolo, el fugind din faţa Domnului.

4 Dar Domnul a pornit un vânt năprasnic pe mare şi o furtună crâncenă s’a stârnit, aşa încât corabia era gata să se sfărâme.

5 Atunci s’au spăimântat corăbierii şi începură fiecare să strige către dumnezeul lui şi aruncară în mare încărcătura corăbiei, ca să se mai uşureze. Dar Iona se pogorîse în fundul corăbiei şi, culcându-se, adormise.

6 Atunci se apropie de el căpitanul corăbiei şi-i zise: «Ce faci somnorosule? Scoală-te şi strigă către dumnezeul tău, poate că el îşi va aduce aminte de noi, ca să nu pierim!»

7 Şi au zis unul către altul: «Haidem să aruncăm sorţi, ca să ştim din pricina cui a dat peste noi nenorocirea aceasta!» Şi ei au aruncat sorţi, şi sorţul a căzut pe Iona.

8 Şi l-au întrebat pe el: «Spune-ne nouă: din pricina cui a dat nenorocirea aceasta peste noi? Care este îndeletnicirea ta, de unde şi din ce ţară vii şi din ce popor eşti?»

9 Atunci el le-a răspuns: «Sunt evreu şi mă închin Domnului Dumnezeului cerului, cel ce a făcut marea şi uscatul».

10 Iar toţi oamenii s’au temut cu frică mare şi i-au zis lui: «Pentru ce ai săvârşit una ca aceasta?» Căci ştiau că el e fugar din faţa lui Dumnezeu, fiindcă apucase să le-o spună.

11 Atunci i-au zis lui: «Ce să-ţi facem ca marea să ni se domolească?» Căci marea era din ce în ce mai vijelioasă.

12 Ci el a răspuns: «Luaţi-mă şi mă aruncaţi în mare şi ea se va potoli; căci ştiu bine că din pricina mea s’a pornit peste voi această viforniţă!»

13 Şi marinarii se luptau să îndrepteze corabia înspre ţărm, dar nu biruiau, căci marea era furioasă împotriva lor.

14 Atunci au strigat către Domnul şi au zis: «O, Doamne, nu ne lăsa să pierim din pricina acestui om şi nu ne împovăra pe noi cu sânge nevinovat! Căci tu, Doamne, precum ai voit ai făcut!»

15 Deci l-au luat pe Iona şi l-au aruncat în mare şi s’a potolit urgia ei.

16 Şi oamenii s’au temut cu teamă mare de Domnul şi adus-au jertfă lui Dumnezeu şi juruinţe i-au făcut.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.